Hvordan redigerer jeg bilder?

Du kan bruke redigeringsverktøyene i Fotogalleri til å forbedre komposisjon, eksponering, detaljer, farger og mye mer for et bilde. Ikke alle filtyper kan redigeres.

Slik redigerer du bilder

 1. Åpne Fotogalleri ved å klikke startknappen Startknappen. Skriv inn fotogalleri i søkeboksen, og klikk deretter Fotogalleri i resultatlisten.

 2. Velg bildet eller bildene du vil redigere, og klikk deretter kategorien Rediger øverst i skjermbildet.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil redigere et bilde eller en serie bilder automatisk, velger du bildene du vil redigere, og klikker Automatisk justering eller ett av de andre redigeringsalternativene.

  • Hvis du vil redigere bilder manuelt, dobbeltklikker du et bilde for å vise det i énbildemodus, og deretter klikker du Finjuster.

  Obs!

  • Hvis du ikke klarer å redigere et bilde i Fotogalleri, kan grunnen være en av følgende:

   • Bildeegenskapsattributtet er skrivebeskyttet. Høyreklikk bildet, og velg Egenskaper for å endre skrivebeskyttelsen for bildet. Fjern merket for Skrivebeskyttet i gruppen Attributter i kategorien Generelt, og velg deretter Bruk.

   • Bildet lagres på et skrivebeskyttet sted, for eksempel i en fil på et delt nettverk, på en CD eller DVD eller et annet sted der det ikke er mulig å endre egenskapene. Hvis du vil lagre en kopi av bildet på datamaskinen slik at du kan redigere det, dobbeltklikker du på bildet og klikker Rediger og deretter Lag en kopi. Velg en filtype og deretter en plassering på datamaskinen for å lagre bildet, og klikk deretter Lagre.

   • Bildet er en filtype som ikke støttes. Du kan ikke åpne eller redigere alle fotofiltyper i Fotogalleri. Hvis du vil lagre en kopi av bildet og endre filtypen til et format som kan redigeres, dobbeltklikker du på bildet og klikker Lag en kopi. Velg en filtype, og klikk deretter Lagre.

   • Bildet kan ha blitt slettet eller flyttet etter at du valgte det for redigering. Gjenopprett bildet til opprinnelig plassering, og prøv deretter å redigere bildet på nytt.

Vis alle

Slik justerer du eksponering manuelt

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i énbildemodus, og klikk deretter Finjuster.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil justere lysstyrken, flytter du glidebryteren Lysstyrke.

  • Hvis du vil justere kontrasten, flytter du glidebryteren Kontrast.

  • Hvis du vil justere skyggedetaljer uten at det påvirker mellomtoner eller uthevingsdetaljer, flytter du glidebryteren Skygger.

  • Hvis du vil justere uthevingsdetaljer uten at det påvirker mellomtoner eller skyggedetaljer, flytter du glidebryteren Høylys.

  • Hvis du vil justere bildets hvite og svarte punkter, flytter du de hvite og svarte pilene under Histogram.

   Obs!

   • Histogrammet viser hvordan bildets eksponering endres mens du bruker effekter på bildet.

Slik justerer du farge manuelt

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i énbildemodus, og klikk deretter Finjuster.

 2. Klikk Juster farge.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil justere tonen slik at bildet ser varmere eller kaldere ut, flytter du glidebryteren Fargetemperatur.

  • Hvis du vil justere fargetonen, flytter du glidebryteren Tone.

  • Hvis du vil justere fargestyrken, flytter du glidebryteren Metning.

Slik justerer du detaljer manuelt

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i énbildemodus, og klikk deretter Finjuster.

 2. Klikk Juster detalj.

 3. Hvis du vil justere bildets skarphet, bruker du glidebryteren Gjør skarpere.

 4. Hvis du vil redusere bildestøy, klikker du Analyser, og deretter bruker du glidebryteren Reduser støy.

Slik retter du ut et bilde manuelt

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i énbildemodus, og klikk deretter Finjuster.

 2. Klikk Rett inn bilde. Bruk glidebryteren hvis du vil rette ut bildet mer.

Slik beskjærer du et bilde

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i énbildemodus, og klikk deretter Beskjær.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre bildets proporsjoner, klikker du en proporsjon i listen Proporsjon.

  • Hvis du vil angi en egendefinert bildeproporsjon, klikker du Egendefinert i listen Proporsjon, og deretter drar du hjørnene i beskjæringsrammen til bildet har ønskede proporsjoner.

  • Hvis du vil endre størrelse på beskjæringsrammen, drar du i hjørnene av rammen. Hvis du har valgt en standard kopistørrelse, beholdes beskjæringsrammens proporsjoner mens du endrer størrelsen på den. En egendefinert beskjæringsramme kan ha en hvilken som helst bredde og høyde. Hvis du vil beholde proporsjonene for en egendefinert beskjæringsramme, holder du nede SKIFT-tasten mens du endrer størrelse på beskjæringsrammen.

  • Hvis du vil endre bildets komposisjon, drar du beskjæringsrammen til en ny plassering i bildet.

  • Hvis du vil rotere beskjæringsrammen slik at bildet beskjæres vertikalt eller horisontalt, klikker du Roter ramme.

 3. Klikk Beskjær på nytt for å bruke beskjæringen.

Slik korrigerer du røde øyne

 1. Dobbeltklikk et bilde for å vise det i énbildemodus, klikk Finjuster, og klikk deretter Røde øyne.

 2. Dra en boks rundt øyet du vil korrigere, og slipp deretter museknappen.

 3. Gjenta dette trinnet for hvert av øynene du vil korrigere.

Obs!

 • Hvis øynene fremdeles ser røde ut etter at du har brukt verktøyet Røde øyne, gjentar du disse trinnene.

Slik bruker du svart-hvitt-effekt manuelt

 • Dobbeltklikk et bilde for å vise det i énbildemodus, og velg deretter effekten du vil bruke, i Effekter.

Slik lagrer du redigeringene

Hvis du vil lagre endringene i bildet, klikker du Lukk fil, og endringene lagres automatisk.

Obs!

 • Hvis du vil fjerne endringene du har gjort på et bilde, klikker du Angre.

Endre størrelser på bilder

 1. Velg bildene du vil endre størrelsen på, og klikk Endre størrelse i kategorien Rediger i gruppen Egenskaper.

 2. Klikk listen Velg en størrelse og velg deretter en størrelse for bildene. Hvis du vil ha en egendefinert størrelse, skriver du inn den maksimale bredden du ønsker for bildene, i boksen Maksimumsmål.

 3. Klikk Endre størrelse og lagre. Hvis du vil lagre bilder med endret størrelse et annet sted, klikker du Bla gjennom, og deretter velger du en eksisterende mappe til å lagre bildene i.

Trenger du mer hjelp?