Profilen er midlertidig blokkert

Hvis du ikke får tilgang til Profiler-kontoen og får melding om at profilen er midlertidig blokkert, kan det hende at kontoen er avsluttet fordi den har innhold (ofte ved en feiltakelse) som bryter våre vilkår for bruk.

Få mer hjelp med dette problemet