Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

Hvis du ikke liker bokstaven Windows har tilordnet en ny stasjon, eller hvis du vil organisere stasjonsbokstavene på en bestemt måte, kan du endre dem.

Du kan tilordne bokstavene C til Z til hver stasjon på datamaskinen. A og B er vanligvis forbeholdt diskettstasjoner, men hvis datamaskinen ikke har en diskettstasjon, kan du tilordne A og B til volumer. Du kan se hvilke stasjonsbokstaver som brukes på datamaskinen, ved å åpne Datamaskin.

 • Åpne Datamaskin ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Datamaskin.

Du kan endre, legge til eller fjerne en stasjonsbokstav ved å bruke Datamaskinbehandling.

 1. Åpne Datamaskinbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy og deretter dobbeltklikkeDatamaskinbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Klikk Diskbehandling i navigasjonsruten.

 3. Høyreklikk partisjonen eller stasjonen du vil endre, og klikk deretter Endre stasjonsbokstav og -bane.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis en stasjonsbokstav ikke er tilordnet og du vil tilordne den, klikker du Legg til og stasjonsbokstaven du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  • Hvis du vil endre en stasjonsbokstav, klikker du Endre, klikker Tilordne følgende stasjonsbokstav, klikker bokstaven du vil bruke, og klikker deretter OK.

  • Hvis du vil fjerne en stasjonsbokstav, klikker du Fjern, og klikker deretter Ja for å bekrefte at du vil fjerne den.

Obs!

 • Mange MS‑DOS- og Windows-programmer inneholder referanser til bestemte stasjonsbokstaver. Hvis du endrer en stasjonsbokstav, kan det hende at noen av programmene du har installert på harddisken, ikke fungerer riktig.

 • Du kan ikke endre en stasjonsbokstav hvis stasjonen enten er en system- eller oppstartspartisjon. Hvis du får en feilmelding, kan det hende at partisjonen eller stasjonen du prøver å endre, er i bruk. Lukk eventuelle programmer eller vinduer som bruker partisjonen eller stasjonen, og prøv på nytt.