Sette inn spesialtegn i et dokument (ASCII-koder)

Spesialtegn er tegn som ikke finnes på tastaturet. Disse kan omfatte symboler, spesielle matematiske tegn og tegn fra andre språk. Du kan sette inn spesialtegn i dokumentene dine ved å bruke Tegnkart.

  1. Åpne Tegnkart ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer, Tilbehør, Systemverktøy og deretter Tegnkart.

  2. Skriv inn eller merk skriften du vil søke etter, i Skrift-listen.

  3. Merk spesialtegnet du vil sette inn i dokumentet.

  4. Klikk Velg, og velg deretter Kopier.

  5. Åpne dokumentet, og plasser markøren der du vil at spesialtegnet skal vises.

  6. Velg Lim innRediger-menyen.

Tips!

  • Hvis du kjenner tastetrykkverdien som tilsvarer spesialtegnet du vil sette inn, kan du også sette inn et spesialtegn direkte i et dokument ved å bruke tastaturet. Dette gjør du ved å åpne dokumentet og plassere markøren der du vil at spesialtegnet skal vises. Med NUM LOCK aktivert, trykker og holder du nede ALT-tasten, og deretter trykker du tastene på det numeriske tastaturet som tilsvarer tastetrykkverdien for tegnet du vil skrive inn. Når du er ferdig med å skrive, slipper du ALT-tasten, så genereres det angitte tegnet i Windows.

  • Du kan finne tastetrykkverdien (ASCII-koden) for et spesialtegn ved å åpne Tegnkart, og deretter klikke tegnet du vil sette inn. Hvis tegnet har en tastetrykkverdi, vil det vises i Tegnkart-vinduets nedre høyre hjørne.