Tips for å løse vanlige problemer med USB-enheter

Her er løsninger på noen vanlige problemer med USB-enheter, inkludert installeringsproblemer.

Hvis du vil vite mer om hvordan du kobler en ny USB-enhet til datamaskinen, se Installere en USB-enhet.

Vis alle

USB-enheten min fungerer ikke.

USB-enheter er Plug and Play-enheter, så det er lite du kan gjøre for å styre eller konfigurere dem. Vanligvis oppdages enheter i Windows når de kobles til, og drivere installeres hvis det er nødvendig.

Hvis USB-enheten ikke fungerer etter at du har satt den inn, er det sannsynligvis på grunn av en av følgende årsaker:

 • Windows finner ikke en driver for USB-enheten. Når maskinvare som er koblet til en datamaskin ikke virker slik den skal, skyldes dette ofte et driverproblem. Når du setter inn en USB-enhet, identifiserer vanligvis Windows enheten, og søker etter en driver.

  I de fleste tilfellene har Windows allerede den driveren som trengs installert, eller operativsystemet kan laste den ned automatisk fra Windows Update. Hvis Windows installerer en enhetsdriver automatisk, får du se en beskjed om at enheten er klar til bruk.

  Hvis Windows ikke finner driveren du trenger, får du beskjed om å sette inn disken med driveren som fulgte med enheten.

  Du kan av og til komme over en USB-enhet som ikke inkluderte en disk med en driver, og som Windows ikke kan finne en driver for. I så fall kan du se etter en driver på nettsiden til produsenten av enheten. Du kan ofte laste ned drivere fra brukerstøttedelen på disse områdene. Hvis du ikke finner en driver der, kan du prøve å kontakte produsenten.

  Hvis du ikke er sikker på hvordan du kontakter produsenten, kan du gå til webområdet Hjelp og støtte for Microsoft, der du finner en liste med kontaktinformasjon for de fleste maskinvareforhandlere.

  Obs!

  • Alle driverne dine må være kompatible med denne versjonen av Windows. Ikke last ned drivere som er laget for å være kompatible med en annen versjon.

 • Windows kjenner ikke igjen USB-enheten. Før Windows kan finne og installere en driver for USB-enheten, må det kunne identifisere enheten.

  Den kan av og til forekomme at USB-enheten ikke gjenkjennes av Windows, og at det ikke fulgte med noen plate med driverprogramvare. I så fall kan du se etter en driver på nettsiden til produsenten av enheten. Du kan ofte laste ned drivere fra brukerstøttedelen på disse områdene. Hvis du ikke finner en driver der, kan du prøve å kontakte produsenten.

  Hvis du ikke er sikker på hvordan du kontakter produsenten, kan du gå til Hjelp og støtte for Microsoft, der du finner en liste med kontaktinformasjon for de fleste maskinvareforhandlere.

  Etter at du har funnet en driver for en enhet som Windows ikke kan identifisere, må du installere driveren manuelt. Hvis du vil vite mer om å installere en driver manuelt, se Reparere eller oppdatere en driver.

  Obs!

  • Alle driverne dine må være kompatible med denne versjonen av Windows. Ikke last ned drivere som er laget for å være kompatible med en annen versjon.

 • Det har oppstått et problem med enheten. Hvis du har tilgang til en datamaskin du vet fungerer som den skal, kan du forsøke å koble enheten til denne datamaskinen for å se om du støter på det samme problemet. Hvis problemet er det samme, kan det være feil på enheten.

  Hvis du tror det er en feil på enheten, må du kontakte produsenten.

  Du kan også kontrollere statusen til enheten i Windows.

  Slik kontrollerer du statusen til en enhet:

  Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

  1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Dobbeltklikk den aktuelle enhetskategorien, og se deretter etter en oppføring for enheten du har problemer med.

  3. Høyreklikk oppføringen for USB-enheten, og klikk deretter Egenskaper.

  4. Klikk kategorien Generelt, og se deretter i Enhetsstatus-boksen om det er nevnt eventuelle problemer med enheten, særlig driverproblemer.

  Hvis du mistenker at det er noe feil med driveren du fikk fra produsenten, bør du kontakte produsenten.

 • Det er feil på enhetsdriveren. Iblant kan det hende at en produsent sender ut en enhetsdriver som ikke fungerer som den skal.

  Hvis du har en enhet som ikke virker som den skal, kan det være vanskelig å finne ut om problemet kommer fra selve enheten eller fra enhetsdriveren.

  Hvis en enhet fungerer, men slutter å fungere etter at du har oppdatert driveren, er det den nye driveren som er problemet. Gå tilbake til driveren som var installert før oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjenopprette en driver til forrige versjon.

  Hvis du installerer en enhet for første gang, kan du ikke gå tilbake til den gamle driveren, fordi det ikke er installert noen driver fra før av. Men du kan finne ut om det er en feil på driveren.

  Finne ut om det er feil på en driver

  Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

  1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Dobbeltklikk den aktuelle enhetskategorien, og se deretter etter en oppføring for enheten du har problemer med.

  3. Høyreklikk oppføringen for USB-enheten, og klikk deretter Egenskaper.

  4. Klikk kategorien Generelt, og se deretter i Enhetsstatus-boksen om det er nevnt eventuelle problemer med enheten, særlig driverproblemer.

  Hvis du mistenker at det er noe feil med driveren du fikk fra produsenten, bør du kontakte produsenten.

 • USB-porten er ødelagt. Hvis USB-enheten er koblet til en port som det er feil på, fungerer ikke enheten. Forsøk å koble enheten til en annen port. Hvis alle USB-portene er i bruk, må du koble fra en av de andre enhetene, og sette enheten du har problemer med inn i porten den brukte.

  Hvis enheten er plugget inn i en sekundær USB-hub i stedet for rett til en USB-port på datamaskinen, kan du prøve å ta enheten ut av huben og koble den direkte til en port på datamaskinen.

 • Enheten får ikke nok strøm. USB-huber gir ikke alltid nok strøm i forhold til det enkelte enheter trenger. Enheten du forsøker å bruke, trenger kanskje all strømmen eller båndbredden som er tilgjengelig på datamaskinen. Hvis enheten er satt inn i en USB-hub og ikke rett inn i en USB-port på datamaskinen, kan du prøve å koble enheten rett til en USB-port på datamaskinen.

  Du kan også la enheten stå i USB-huben, og koble andre enheter fra huben for å se om enheten virker da. Hvis dette løser problemet, bør du kanskje skaffe en USB-hub med egen strømforsyning, slik at du har tilstrekkelig med strøm for alle enhetene som står i huben.

Jeg får en melding om at en høyhastighets-USB-enhet er koblet til en ikke-høyhastighets-USB-hub.

Mange USB-enheter, som for eksempel eksterne harddisker og mediespillere, krever en høyhastighets USB 2.0-tilkobling for å fungere skikkelig.

Hvordan vet jeg om datamaskinen har en USB 2.0-port?

Mange USB-enheter, som for eksempel eksterne harddisker og mediespillere, krever en høyhastighets USB 2.0-port for å koble til datamaskinen. USB 2.0-porter er raskere en tidligere versjoner, og det er dermed mulig med filoverføringer med stort volum.

Slik finner du ut om datamaskinen har en USB 2.0-port:

Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

 1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Dobbeltklikk USB-kontrollere.

 3. Hvis ordet Enhanced er inkludert i noen av de oppførte kontrollerne, er USB 2.0-kontrollerdrivere installert på datamaskinen.

USB 2.0-portene ser ikke ut til å virke.

Hvis de høyhastighets USB 2.0-portene ikke fungerer, kan det hende at du ikke har riktig driver installert for portene på datamaskinene, eller så kan portene være ødelagt. Hvis du bruker en ekstern USB-hub som er koblet til datamaskinen, kan denne også være ødelagt eller mangle drivere. Du kan se om USB-porter og huber fungerer som de skal under Enhetsbehandling.

 1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Dobbeltklikk USB-kontrollere og se om alle USB-porter, huber og kontrollere fungerer som de skal. Enheter som ikke fungerer er markert med et gult utropstegn.

 3. Hvis Enhetsbehandling viser noen USB-porter, huber eller kontrollere som ikke fungerer, bør du se etter oppdaterte drivere. Du finner flere opplysninger under Oppdatere driveren til maskinvare som ikke fungerer som den skal.

Jeg får en melding om at båndbredden er overskredet.

Hvis du har et USB-videokamera koblet til datamaskinen og du får melding om at båndbredden er overskredet, kan du forsøke å senke kameraoppløsningen i programmet du bruker til å vise videoen. En lavere innstilling for oppløsningen krever vanligvis mindre båndbredde. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du justerer denne innstillingen, ser du dokumentasjonen til programmet du bruker for å vise videoen.

Når jeg kobler til en enhet, åpner Autokjør automatisk et program jeg ikke vil bruke.

Gjør følgende:

 1. Åpne Autokjør ved å klikke Start-knappenBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og deretter Autokjør.

 2. Hvis du aldri vil at Autokjør-dialogboksen skal vises, velger du Ikke gjør noe ved siden av enheten eller platen. Hvis du vil velge en handling hver gang du kobler til en enhet eller setter i en plate, velger du Spør meg hver gang. Hvis du vil at et program skal åpnes automatisk hver gang, velger du programmet.