Feilsøke problemer med å importere video

Her finner du løsninger på noen vanlige problemer ved importering av video fra et digitalt videokamera (DV-kamera).

Vis alle

Datamaskinen finner ikke DV-kameraet når jeg kobler til kameraet. Hvorfor ikke?

Dette kan ha følgende årsaker:

 • DV-kameraet er ikke slått på.

 • DV-kameraet har gått i ventemodus. Enkelte DV-kameraer går i ventemodus hvis det står i innspillingsmodus (Kamera) med et bånd og det ikke sendes lyd eller bilde til eller fra kameraet.

For å løse problemet kan du gjøre ett av følgende, og deretter prøve på nytt:

 • Kontroller at DV-enheten er riktig koblet til datamaskinen med en IEEE 1394- eller USB 2.0-kabel.

 • Kontroller at det er strøm på DV-kameraet og at det står i avspillingsmodus (VCR).

 • Slå av DV-kameraet og slå det på igjen i avspillingsmodus (VCR).

Når jeg prøver å importere hele videoen på et videobånd, får jeg en feilmelding som sier at det ikke er bånd i DV-kameraet. Hva bør jeg gjøre?

Kontroller at videobåndet er satt riktig i DV-kameraet, og deretter kontrollerer du at dekslet er ordentlig lukket. Prøv å importere videoen på nytt.

Jeg får en feilmelding som sier at den videofilen overstiger grensen på fire gigabyte i FAT32. Hva betyr dette, og hva kan jeg gjøre med det?

Denne meldingen vises hvis du spiller inn video med en høyere kvalitetsinnstilling på et volum eller en partisjon som bruker filsystemet FAT32. Filsystemet brukes av MS-DOS og andre Windows-baserte operativsystemer til å organisere og administrere filer.

Hvis du vil endre dette, gjør ett av følgende:

 • Reduser størrelsen på videoen du importerer med Importer video.

 • Velg en lavere videoinnstilling for den importerte videoen.

 • Hvis datamaskinens harddisk har flere partisjoner, og en er formatert med filsystemet NTFS, går du tilbake til Importer video og lagrer videoen på den partisjonen.

 • Konverter filsystemet til NTFS. Dette systemet har ingen begrensninger i forhold til filstørrelse.

  1. Lukk eventuelle åpne programmer.

  2. Konverter filsystemet til å bruke NTFS-systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konvertere en harddisk eller partisjon til NTFS-format.

Jeg finner ikke alternativene for å importere video fra et videobånd, og levende bilder vises i Importer video. Hva kan jeg gjøre for å løse dette problemet?

Skift fra innspillingsmodus (Kamera) til avspillingsmodus (VCR) på DV-kameraet, og start Importer video på nytt. Når du går gjennom Importer video, skal du nå ha mulighet til å importere video fra et videobånd.

Når jeg importerer video fra DV-kameraet, stopper importeringen etter en stund, og jeg får en feilmelding om at kameraet er koblet fra datamaskinen. Hva kan jeg gjøre for å løse dette problemet?

DV-kameraet kan ha gått i ventemodus. Enkelte DV-kameraer går i ventemodus hvis det står i innspillingsmodus (Kamera) med et bånd og det ikke sendes lyd eller bilde til eller fra kameraet. Når du importerer video med Importer video, bør du fjerne videobåndet fra kameraet før du starter Importer video.

Når jeg importerer video med Importer video, forsvinner videobilder fra den importerte videofilen. Hva kan jeg gjøre for å hindre tapte bilder?

Prøv noe av dette for å hindre tap av bilder:

 • Defragmenter harddisken. Hvis du vil ha mer informasjon om Diskdefragmentering, se Forbedre ytelsen ved å defragmentere harddisken .

 • Lukk alle andre programmer som kjører mens du importerer video. Programmer som trenger tilgang til harddisken kan redusere hastigheten på disken under importeringen, noe som kan føre til tap av bilder.

 • Velg en lavere videoinnstilling i Importer video når du importerer video fra et DV-kamera.

 • Oppgrader om mulig datamaskinen. Fordi videoredigering er svært systemkrevende, kan oppgradering av datamaskinen med noe av det følgende bidra til å hindre tap av bilder når du importerer video: en raskere prosessor eller harddisk eller mer minne.

Hvorfor klarer jeg ikke å importere video fra webkameraet eller en analog videokilde?

Importer video støtter ikke lenger import av video fra webkameraer eller analoge videokilder som for eksempel videospillere. Hvis du vil bruke video fra webkameraet, kan du bruke programvaren som følger med kameraet til å spille inn videoen på datamaskinen.