Feilsøke problemer med dårlig kvalitet på trådløse signaler

Hvis et trådløst nettverk har lav signalstyrke, kan overføringen av informasjon over nettverket gå tregt, eller det kan være du ikke får tilgang til visse deler av nettverket. Her følger løsninger på noen vanlige problemer med dårlig trådløs signalstyrke.

Vis alle

Datamaskinen er plassert for langt fra den trådløse ruteren eller tilgangspunktet.

Med 802.11b- eller 802.11g-rutere og -tilgangspunkter, er den maksimale rekkevidden opptil 46 meter innendørs og 92 meter utendørs. Med 802.11a-rutere og -tilgangspunkt er den maksimale rekkevidden 15 meter innendørs og 30 meter utendørs. Disse områdene gjelder under optimale forhold uten forstyrrelser. Kontroller at datamaskinen er innenfor denne rekkevidden og så nær ruteren eller tilgangspunktet som mulig. Hvis du har en bærbar datamaskin, prøver du å flytte den rundt for å avgjøre rekkevidden til det trådløse signalet og finne ut hvor det er best å plassere datamaskinen.

Hvis du ikke kan komme nærmere ruteren eller tilgangspunktet, kan det være lurt å kjøpe og installere en ekstern antenne for det trådløse nettverkskortet. Mange trådløse nettverkskort er konfigurert slik at du kan koble en ekstern antenne til dem. Dette gjør at mottaksforholdene blir bedre enn med den innebygde antennen. Les informasjonen som fulgte med det trådløse nettverkskortet for å se om du kan installere en antenne til.

Den trådløse ruteren eller det trådløse tilgangspunktet er slått av eller fungerer ikke som det skal.

Du kan forsøke to ting:

  • Kontroller at ruteren eller tilgangspunktet er slått på og at lyset for trådløst signal lyser.

  • Tilbakestill ruteren eller tilgangspunktet ved å slå det av, vente minst 10 sekunder og deretter slå det på igjen.

Hvis du ikke eier tilgangspunktet eller ikke administrerer nettverket, kontakter du nettverksansvarlig.

Andre enheter forårsaker støy.

Hvis du har 802.11b- eller 802.11g-nettverksmaskinvare, bruker den frekvensen 2,4 GHz. Andre enheter som bruker denne frekvensen, er mikrobølgeovner og trådløse telefoner. Hvis du har 802.11a-nettverksmaskinvare, bruker den frekvensen 5 GHz. Enkelte trådløse telefoner bruker også denne frekvensen. Disse enhetene kan forårsake støy mellom datamaskinen og nettverket.

Du kan forsøke to ting i denne situasjonen:

  • Hvis slike enheter befinner seg i nærheten av datamaskinen, slår du dem av midlertidig eller flytter dem lenger vekk fra datamaskinen.

  • Endre innstillingene til ruteren eller tilgangspunktet for å bruke en annen trådløs kanal, eller angi at kanalen skal velges automatisk hvis den er stilt inn på et bestemt kanalnummer. Enkelte ganger er én trådløs kanal tydeligere enn andre. I USA og Canada kan du bruke kanalene 1, 6 og 11. Kontroller informasjonen som fulgte med tilgangspunktet eller ruteren for instruksjoner om hvordan du kofigurerer kanalen for trådløst signal.

Nettverket du søker etter, er konfigurert til ikke å kringkaste nettverksnavnet (SSIDen).

Trådløse rutere og tilgangspunkter kan konfigureres slik at de ikke kringkasternettverksnavnet. I dette tilfellet kan du ikke oppdage at nettverket er innen rekkevidde (for å kunne koble til det) hvis du ikke har koblet til nettverket tidligere eller du har koblet til nettverket manuelt med SSIDen (service set identifier). Hvis du vil legge til et nettverk som ikke kringkaster, gjør du følgende:

  1. Åpne Koble til et nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Koble til.

  2. Klikk Konfigurer en tilkobling eller et nettverk.

  3. Klikk Koble til et trådløst nettverk manuelt, og skriv deretter inn nettverksinformasjonen.

    Nettverket legges til i listen over nettverk, og er tilgjengelig for tilkobling i fremtiden når datamaskinen er innen rekkevidde for nettverket.