Feilsøke nettverkskortproblemer

Hvis du ikke kan koble til et nettverk, kan det ha oppstått et problem med nettverkskortet. Her følger noen vanlige årsaker til problemer med nettverkskortet, og tilhørende løsninger.

Hvis du har problemer med å koble deg til et Windows Møteplass-møte, søk etter "Feilsøke Windows Møteplass" i Windows Hjelp og støtte.

Vis alle

Nettverkskortet er deaktivert.

Slik aktiverer du kortet:

  1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter og deretter Administrere nettverkstilkoblinger.

  2. Høyreklikk nettverkskortikonet, og klikk deretter Aktiver. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Nettverkskortet må tilbakestilles.

Slik tilbakestiller du kortet:

  1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter og deretter Administrere nettverkstilkoblinger.

  2. Høyreklikk nettverkskortikonet, og klikk deretter Deaktiver. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  3. Høyreklikk nettverkskortikonet på nytt, og klikk deretter Aktiver. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Kortet er nå tilbakestilt. Prøv å koble til nettverket på nytt, eller kjør Nettverksdiagnose for å kontrollere at nettverkskortet fungerer som det skal.

Åpne Nettverksdiagnose ved å høyreklikke på nettverksikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke Diagnostiser og reparer.

Driveren for nettverkskortet mangler, fungerer ikke eller er utdatert.

Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

Hvis du tilbakestiller nettverkskortet og fremdeles ikke kan koble til nettverket, må du kanskje oppdatere kortdriveren. (Oppdatering av driveren kan løse problemet med drivere som mangler eller ikke fungerer, så vel som utdaterte drivere.) Bruk følgende fremgangsmåte for å oppdatere driveren for nettverkskortet:

  1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Dobbeltklikk Nettverkskort, høyreklikk kortet, og klikk deretter Egenskaper.

  3. Klikk kategorien Driver, og klikk deretterOppdater driver.

    Hvis Windows ikke kan finne driveren på datamaskinen, og du ikke har en tilkobling til Internett, kan det være du må kontakte nettverkskortprodusenten eller datamaskinprodusenten for å få tak i driveren. Se informasjonen som fulgte med nettverkskortet eller datamaskinen for å finne ut om du har en plate som inneholder driverne.

Når du har oppdatert driveren, prøver du å koble til nettverket på nytt, eller kjører Nettverksdiagnose for å kontrollere at kortet er oppdatert.

Åpne Nettverksdiagnose ved å høyreklikke på nettverksikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke Diagnostiser og reparer.

Nettverkskortet må skiftes ut.

Hvis du har prøvd å tilbakestille nettverkskortet og oppdatere driverne, og Nettverksdiagnose angir at det fremdeles er et problem med nettverkskortet, kan du prøve å skifte ut kortet. Kjøp et nytt nettverkskort og installer det på datamaskinen ved å følge instruksjonene fra produsenten, eller få en kundestøttetekniker til å skifte ut kortet for deg.