Feilsøke problemer med nettverkstilkobling

Prøv disse trinnene først når du skal feilsøke problemer med nettverkstilkobling:

 1. Åpne Nettverksdiagnose ved å høyreklikke på nettverksikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke Diagnostiser og reparer.

 2. Kontroller at alle kablene er ordentlig tilkoblet.

 3. Hvis du prøver å koble deg til en annen datamaskin, må du sørge for at datamaskinen er slått på og at du har aktivert fil- og skriverdeling på nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette et nettverk med hjemmedatamaskiner som kjører forskjellige versjoner av Windows .

 4. Hvis problemet oppstod etter at du installerte ny programvare, kontrollerer du tilkoblingsinnstillingene for å se om de er blitt endret.

  Slik kontrollerer du tilkoblingsinnstillingene

  1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter og deretter Administrere nettverkstilkoblinger.

  2. Høyreklikk tilkoblingen, og klikk deretter Egenskaper. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Hvis disse trinnene ikke løser problemet, ser du etter et spesifikt problem i tabellen nedenfor.

Problem
Mulige løsninger

Jeg kan ikke koble til andre datamaskiner eller dele filer på et hjemmenettverk.

 • Kontroller at nettverksgjenkjenning er aktivert.

  Slik aktiverer du nettverksgjenkjenning

  1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

  2. Hvis nettverksgjenkjenning er av, klikker du pilknappen Bilde av pilknappen for å utvide avsnittet, klikk Aktiver nettverksgjenkjenning og deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  Obs!

  • Nettverksgjenkjenning er deaktivert som standard for offentlige nettverk. Å endre nettverksplasseringstypen til Privat er en annen måte å aktivere nettverksgjenkjenning på. Hvis du vil vite hvordan du endrer en type nettverksplassering, se Velge en nettverksplassering.

 • Kontroller at du har delt filene eller skriverne.

  Slik deler du filer og skrivere

  Dele filer: Klikk pilknappen Bilde av pilknappen for å utvide avsnittet Fildeling, klikk Aktiver fildeling, og deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.
  Dele filer ved hjelp av fellesmappe: Klikk pilknappen Bilde av pilknappen for å utvide avsnittet Dele fellesmapper, klikk enten Aktiver deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne filer eller Aktiver deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne, endre og opprette filer, og klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.
  Dele en skriver: Klikk pilknappen Bilde av pilknappen for å utvide avsnittet Skriverdeling, klikk Aktiver skriverdeling, og deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  Gjør dette på datamaskinen din og på alle maskinene i nettverket som kjører Windows Vista og som du vil koble til.

 • Hvis passordbeskyttet deling er aktivert, har du to muligheter.

  Mer informasjon

  Hvis passordbeskyttet deling er aktivert, kan du opprette like brukerkontoer på alle datamaskinene i arbeidsgruppen (anbefales). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en brukerkonto. Du kan eventuelt deaktivere passordbeskyttet deling.

  Slik deaktiverer du passordbeskyttet deling

  1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

  2. Under Deling og gjenkjenning klikker du pilknappen Bilde av pilknappen ved siden av Passordbeskyttet deling.
  3. Klikk Deaktiver passordbeskyttet deling, og klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 • Kontroller at datamaskinen du vil koble til, har minst én delt mappe.

 • Kontroller at alle datamaskinene er i samme arbeidsgruppe. Se Bli med i eller opprette en arbeidsgruppe.

 • I tillegg til å aktivere fildeling må du også angi delingsegenskaper for mappen eller skriveren du vil dele.

  Mer informasjon

  Fil- og skriverdeling er en todelt prosess: Først må du aktivere deling som beskrevet ovenfor. Deretter må du enten angi delingsegenskaper i selve elementet, eller flytte det til fellesmappen slik at andre kan få tilgang til det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Fil- og skriverdeling i Windows Vista på Microsoft-nettstedet.

 • Gå til nettstedet til ruterprodusenten for å laste ned og installere den nyeste versjonen av fastvaren for den aktuelle ruteren.

Jeg kan ikke koble til et hjemmenettverk (trådløs tilkobling).

 • Kontroller at ruteren og modemet er slått på.

 • Hvis du bruker en bærbar datamaskin, må du kontrollere at knappen for trådløst nettverk på datamaskinen er slått på.

 • Hvis Windows ikke finner et nettverk som du mener er innenfor datamaskinens rekkevidde, åpner du Hjelp og støtte og søker etter "Feilsøke problemer med å finne et trådløst nettverk".

 • Kontroller at nettverkskortet er fungerer som det skal.

  Slik kontrollerer du at nettverkskortet fungerer som det skal

  Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

  1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Utvid avsnittet Nettverkskort, høyreklikk kortet, og klikk deretter Egenskaper.

  3. Kontroller at enheten fungerer som den skal, under Enhetsstatus.

 • Last ned og installer den nyeste versjonen av driveren for nettverkskortet fra produsentens nettsted.

 • Tøm hurtigbufferen for DNS-navneløsninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se DNS (domenenavnsystem): vanlige spørsmål.

Jeg kan ikke koble til et hjemmenettverk (kablet tilkobling).

 • Kontroller at ruteren og modemet er slått på.

 • Kontroller at Ethernet-kabelen er koblet til nettverkskortet på datamaskinen.

  Bilde av en Ethernet-kabel
  Ethernet-kabel
 • Kontroller at Ethernet-kabelen ikke er skadet. Dette kan du teste ved å bruke en annen kabel som du vet fungerer.

 • Kontroller at Ethernet-kabelen er koblet til riktig port på ruteren.

  Mer informasjon

  Ethernet-kabelen fra datamaskinen til ruteren skal ikke være koblet til en port som er merket "uplink", "WAN" eller "Internet." Enkelte rutere deaktiverer porten ved siden av uplink-porten, så prøv å bruke en annen.

 • Det kan være problemer med nettverkskortet. Kontroller lokalnett-tilkoblingen (LAN).

  Slik kontrollerer du LAN-tilkoblingen

  Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter og deretter Administrere nettverkstilkoblinger.

  Nettverksikonet Bilde av nettverksikonet endres avhengig av statusen for lokalnettilkoblingen, og du får informasjon hvis kortet ikke fungerer som det skal. Hvis en kabel for lokalnett er koblet fra, vises det også et ikon i systemstatusfeltet.
 • Kontroller at nettverkskortet er fungerer som det skal.

  Slik kontrollerer du at nettverkskortet fungerer som det skal

  Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

  1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Utvid avsnittet Nettverkskort, høyreklikk kortet, og klikk deretter Egenskaper.

  3. Kontroller at enheten fungerer som den skal, under Enhetsstatus.

 • Last ned og installer den nyeste versjonen av driveren for nettverkskortet fra produsentens nettsted.

 • Tøm hurtigbufferen for DNS-navneløsninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se DNS (domenenavnsystem): vanlige spørsmål.

Jeg husker ikke nettverksnøkkelen

Hvis du har glemt nettverksnøkkelen, og ingen andre kjenner den, må du konfigurere den trådløse ruteren på nytt. Se Konfigurere en trådløs ruter.

Nettverkstilkoblingen fungerer bare periodevis (kobler til og kobler fra)

 • Deaktiver alternativet for strømsparing i egenskaper for nettverkskortet.

  Slik slår du av dette strømsparingsalternativet

  1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter og deretter Administrere nettverkstilkoblinger.

  2. Høyreklikk tilkoblingen, og klikk deretter Egenskaper. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  3. Klikk Konfigurer i kategorien Nettverk.

  4. Velg kategorien Strømstyring, fjern merket for Tillat datamaskinen å slå av denne enheten for å spare strøm, og klikk deretter OK.

Nettverkstilkoblingen er for treg

 • Gå til produsentens nettsted for å se om det finnes nyere drivere for nettverkskortet.

 • Sørg for at du har installert den nyeste oppdateringspakken for Windows Vista.

 • Prøv å deaktivere automatisk innstilling.

  Slik slår du av automatisk innstilling

  1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen.
  2. Skriv inn ledetekst i søkeboksen.

  3. Høyreklikk Ledetekst i resultatlisten, og klikk deretter Kjør som Administrator. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  4. Skriv inn netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled, og trykk ENTER.

  5. Start datamaskinen på nytt.

  (Hvis du vil aktivere automatisk innstilling igjen, skriver du kommandoen netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal og trykker deretter ENTER.)

 • Kontroller at kapasiteten til ruteren og nettverkskortet er kompatible.

  Mer informasjon

  Hvis ruteren for eksempel er 10/100, mens nettverkskortet er gigabit Ethernet, overfører nettverket ved laveste hastighet. Du må bytte ut den tregeste enheten for at det skal gå raskere.

 • Hvis du bruker en kabelbasert tilkobling, kan du prøve å endre innstillingen for flytkontroll.

  Slik endrer du innstillingen for flytkontroll

  1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Høyreklikk nettverkskortet, og klikk deretter Egenskaper.

  3. Klikk kategorien Avansert, og klikk deretter Flytkontroll.

  4. Under Verdi velger du Rx- og Tx-aktivert (in noen tilfeller heter dette Auto eller Rx/Tx Pause), og klikk deretter OK.

Jeg kan ikke koble til nettverket på arbeidsplassen hjemmefra (eller fra et annet sted) ved hjelp av en VPN-tilkobling.

 • Kontroller at navnet på serveren for virtuelt privat nettverk (VPN) er helt riktig skrevet inn.

 • Kontroller at Internett-tilkoblingen er aktiv.

 • Hvis modemet er eksternt, må du kontrollere at det får strøm.

 • Kontroller krypteringsinnstillingene.

  Mer informasjon

  Hvis du får feilmeldingen "Den lokale datamaskinen støtter ikke kryptering" (feilkode 741), er det mulig at krypteringen som datamaskinen din bruker ikke er den samme som krypteringen som brukes av VPN-serveren. Endre krypteringsinnstillingene, slik at datamaskinen bruker de anbefalte 3DES-innstillingene.

  Slik endrer du krypteringsinnstillingene

  1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

  2. Klikk Koble til et nettverk.

  3. Høyreklikk VPN-tilkoblingen, og klikk deretter Egenskaper.

  4. Klikk kategorien Sikkerhet, klikk Avansert (tilpassede innstillinger) og klikk deretter Innstillinger.

  5. I dialogboksen Avanserte sikkerhetsinnstillinger, under Datakryptering, velger du Maksimal krypteringsstyrke (koble fra hvis serveren avslår). Klikk deretter OK to ganger.

  6. Klikk Koble til for å forsøke å koble til på nytt.

 • Kontakt systemansvarlig for assistanse.

  Mer informasjon

  Det finnes en rekke andre mulige problemer, som utilstrekkelige tilkoblings- og domenetillatelser, sertifikat-problemer, Winsock-proxy-klient-problemer, DNS (Domain Name System)-navneløsningsproblemer, serverproblemer og problemer som skyldes programvare fra arbeidsplassen. Kontakt systemansvarlig for assistanse med denne type problemer.

Jeg kan ikke konfigurere en innkommende tilkobling

Slik konfigurerer du en innkommende tilkobling

 1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter og deretter Administrere nettverkstilkoblinger.

 2. Hvis du ikke ser Fil-menyen, trykker du på ALT.

 3. Klikk Fil, og klikk deretter Ny innkommende tilkobling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Jeg kan ikke dele rotmappen til en stasjon

Slik deler du rotmappen til en stasjon

 1. Åpne Datamaskin ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Datamaskin.

 2. Høyreklikk stasjonen og klikk deretter Del.

 3. I dialogboksen for stasjonsegenskaper klikker du på Avansert deling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 4. I dialogboksen Avansert deling velger du Del denne mappen, angir et navn for den delte ressursen og klikker OK.

Obs!

 • Du kan ikke dele roten på en stasjon med dollartegn etter stasjonsbokstaven som i tidligere versjoner av Windows. Du kan for eksempel ikke dele roten på C-stasjonen din som "C$", men du kan dele den som "C" eller et hvilket som helst annet navn.

 • Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi at du bare deler utvalgte mapper, ikke hele stasjonen.

Det er duplikater av IP-adresser på nettverket

Jeg trenger avansert informasjon om feilsøking for nettverket