Feilsøke strømproblemer

Her er løsninger på vanlige problemer med å strøm- og batterirelaterte funksjoner.

Vis alle

Jeg kan ikke lade eller vise enkelte av strømstyringsinnstillingene.

Hvis datamaskinen er en del av et nettverk i en organisasjon, for eksempel en skole, et statlig kontor eller en bedrift, kan organisasjonens systemansvarlige ha gjort enkelte innstillinger utilgjengelige eller fjernet dem ved bruk av gruppepolicy (et verktøy som systemansvarlige bruker for å håndtere tilgang til Windows-funksjoner).

Hvis du tror at gruppepolicyen hindrer at du får endret en innstilling, kan du kontakte den systemansvarlige.

Notater

 • Windows skjuler strømstyringsinnstillinger som datamaskinen ikke støtter.

 • Som standard er det bare strømstyringsinnstillingen Krev passord ved reaktivering som krever en administratorkonto for å kunne endres. Hvis du er logget på en datamaskin via en ekstern nettverkstilkobling (for eksempel ved bruk av Tilkobling til eksternt skrivebord), må du være logget på som administrator for å endre noen av strømstyringsinnstillingene for datamaskinen.

Opplysningene i strømstyringsplanen min er ikke tilgjengelige.

Noen av strømstyringsinnstillingene, eller registernøklene som er knyttet til disse innstillingene, er slettet eller skadet. Kontakt den systemansvarlige hvis du trenger flere opplysninger.

Den systemansvarlige kan også ha endret brukerrettighetene som er knyttet til strømstyringsplanene og strøminnstillingen som utgjør disse planene.

Den stasjonære datamaskinen er koblet til en avbruddsfri strømforsyning, men jeg ser ikke noe batteriikon.

Batteriikonet kan være skjult.

Vise batteriikonet

 1. Høyreklikk oppgavelinjen og klikk deretter Egenskaper.

 2. I dialogboksen Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny klikker du kategorien Systemstatusfelt.

 3. Under Systemikoner merker du av i avmerkingsboksen Strøm, og klikker deretter Bruk.

Hvis du bruker en avbruddsfri strømforsyning (UPS) som er koblet til datamaskinen med en seriekabel, vises ikke batteriikonet. Du kan bruke en UPS med serietilkobling med denne versjonen av Windows, men batteriikonet blir ikke vist på batterimåleren eller i systemstatusfeltet på oppgavelinjen.

Hvis du bruker en UPS med en USB (Universal Serial Bus)-tilkobling og ikke ser batteriikonet i systemstatusfeltet, må du forsikre deg om at USB-kabelen fra UPSen er koblet til en USB-port på datamaskinen. Hvis USB-kabelen er koblet til USB-porten, og du allikevel ikke kan se batteriikonet, må du gå gjennom CD-platen som fulgte med UPSen eller oppdatere UPS-driveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere drivere: anbefalte koblinger.

Jeg kan ikke velge en annen strømstyringsplan fra batterimåleren.

Hvis datamaskinen er en del av et nettverk i en organisasjon, for eksempel en skole, et statlig kontor eller en bedrift, kan organisasjonens systemansvarlige ha gjort enkelte innstillinger utilgjengelige eller fjernet dem ved bruk av gruppepolicy (et verktøy som systemansvarlige bruker for å håndtere tilgang til Windows-funksjoner).

Hvis du tror at gruppepolicyen hindrer at du får endret en innstilling, kan du kontakte den systemansvarlige.

Det er også mulig at du ikke kan velge en annen strømstyringsplan fordi den systemansvarlige har endret brukerrettighetene som er knyttet til planene. I så fall har den systemansvarlige valgt aktiv strømstyringsplan for deg, i stedet for å la deg velge en.

Jeg kan ikke slette en strømstyringsplan.

Det er ikke sikkert at du har de nødvendige rettighetene til å slette strømstyringsplaner.

Dessuten kan du ikke slette standardplanene Balansert, Strømstyring og Høy ytelse, eller den aktive planen. De eneste strømstyringsplanene du kan slette, er de planene som du selv har opprettet, og alle ekstra planer som datamaskinprodusenten har levert. For å kunne slette den aktive planen må du først velge en annen plan.

Batteriikonet vises ikke i systemstatusfeltet.

Hvis datamaskinen er en del av et nettverk i en organisasjon, for eksempel en skole, et statlig kontor eller en bedrift, kan organisasjonens systemansvarlige ha gjort batteriikonet utilgjengelig eller fjernet det ved bruk av gruppepolicy (et verktøy som systemansvarlige bruker for å håndtere tilgang til Windows-funksjoner).

Her er noen andre mulige årsaker til at batteriikonet ikke vises i systemstatusfeltet:

 • Den mobile PCen har ikke batteri.

 • Du bruker en stasjonær datamaskin uten avbruddsfri strømforsyning (UPS).

 • Batteriikonet er skjult.

Vise batteriikonet

 1. Høyreklikk oppgavelinjen og klikk deretter Egenskaper.

 2. I dialogboksen Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny klikker du kategorien Systemstatusfelt.

 3. Under Systemikoner merker du av i avmerkingsboksen Strøm, og klikker deretter Bruk.

Batteriet varer ikke så lenge som det gjorde før.

Levetiden for et batteri avhenger av forskjellige faktorer. Du finner flere opplysninger under Feilsøke batteriproblemer.

Den mobile PCen har to batterier, men bare ett batteriikon vises i systemstatusfeltet.

Batterimåleren representerer alle batteriene i den mobile PCen. Selv om den mobile PCen har to batterier, vises bare ett batteriikon.

Hvis du vil se gjenværende batterikapasitet for alle batteriene, peker du på batteriikonet.

For å se kapasiteten for hvert batteri, klikker du batteriikonet. Batterimåleren viser hvert batteri og deres gjenværende kapasitet.

Jeg finner ikke Slå av eller Start på nytt.

Alternativene Slå av og Start på nytt ligger nå under Lås-knappmenyen.

Klikk Start- knappen Bilde av Start-knappen, og klikk deretter pilen ved Lås-knappen Bilde av låsknappen. Slå av og Start på nytt ligger på menyen som vises, sammen med Lås og andre alternativer. Du finner flere opplysninger under Hva har skjedd med alternativet Slå av?

Datamaskinen går i hvilemodus etter kort tid hvis jeg ikke bruker den.

Som standard går datamaskinen i hvilemodus etter kort tids inaktivitet for å spare strøm. Hvis du vil holde datamaskinen aktiv lengre, øker du tiden i innstillingen Hvilemodus etter.

Holde datamaskinen aktiv lengre

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. Klikk Endre betingelsene for at datamaskinen skal gå i hvilemodus i venstre rute.

 3. På siden Endre innstillinger for planen ved siden av Sett datamaskinen i hvilemodus, under På batteri eller Koblet til (eller begge), velger du en tidsperiode, og deretter klikker du Lagre endringer.

Når datamaskinen er i hvilemodus, aktiveres den hvis jeg beveger musen.

Du bruker sikkert en mus som er koblet til via USB (universal serial bus). Hvis du vil at datamaskinen skal forbli i hvilemodus selv om du beveger musen, gjør du som følger:

Hindre at en USB-mus aktiverer datamaskinen

 1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. I listen med enhetskategorier utvider du Mus og andre pekeenheter.

 3. Høyreklikk oppføringen for USB-musen og klikk deretter Egenskaper.

 4. I dialogboksen Egenskaper for mus klikker du kategorien Strømstyring, fjerner avmerkingen for Tillat at denne enheten reaktiverer datamaskinen, og klikker deretter OK.

Datamaskinen min aktiveres uventet fra hvilemodus.

Dette er noen mulige årsaker til at datamaskinen våkner uventet:

 • Du åpner lokket til den mobile PCen

 • Du flytter på musen eller trykker på en museknapp

 • Du trykker på en tast på tastaturet

 • Nettverksaktivitet

 • Kjøre en planlagt oppgave

 • Du setter i eller kobler fra en USB-enhet (universal serial bus)

 • Du tar ut eller setter inn den bærbare PCen i en dokkingstasjon

Hvis du vil finne ut hvorfor datamaskinen ble aktivert fra hvilemodus, gjør du som følger:

 1. Åpne Hendelsesliste ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy og deretter dobbeltklikkeHendelsesliste. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Utvid Windows-logger, og klikk System.

 3. I Handling-menyen klikker du Filtrer gjeldende logg.

 4. I dialogboksen Filtrer gjeldende logg, i listen Logget, velger du tidsperiode.

 5. I listen Hendelseskilder velger du Feilsøking for strøm, og så klikker du OK.

 6. I Hendelsesliste i System-feltet velger du dato og dit for hendelsen du vil se.

 7. I kategorien Generelt ser du på hendelsens Reaktiveringskilde.

Hvis problemet er en enhet, for eksempel en USB-enhet, kan du konfigurere den så den ikke aktiverer datamaskinen i fremtiden. USB rothubenheter er ofte konfigurert så de aktiverer datamaskinen, fordi det må et museklikk eller et tastaturtrykk til for å aktivere den. Hvis du ikke vil at dette skal skje, gjør du følgende:

 1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Utvid enhetstypen, for eksempel USB-kontrollere.

 3. Høyreklikk navnet på enheten, og klikk deretter Egenskaper.

 4. I dialogboksen Egenskaper klikker du kategorien Strømstyring, fjerner avmerkingen for Tillat at denne enheten reaktiverer datamaskinen, og klikker deretter OK.

  Hvis avkrysningsboksen ikke er der, kan du kontakte produsenten av enheten for å få mer informasjon.

Hvis en planlagt oppgave aktiverer datamaskinen fra hvilemodus, må du først avgjøre om dette egentlig er et problem. Enkelte programmer er avhengige av planlagte oppgaver, så det å endre disse oppgavene kan forårsake problemer for programmene eller datamaskinen. Hvis du har spørsmål om hvorfor en oppgave kan aktivere datamaskinen, må du kontakte produsenten av programmet. Hvis du er sikker på at du vil hindre at oppgaven aktiverer datamaskinen fra hvilemodus, gjør du som følger:

 1. Åpne Oppgaveplanlegging ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og vedlikehold, klikke Administrative verktøy og deretter dobbeltklikke Oppgaveplanlegging. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. I det midterste feltet ruller du ned til Aktive oppgaver, og deretter dobbeltklikker du på oppgaven som aktiverer datamaskinen.

 3. Klikk på fanen Betingelser, og fjern deretter avmerkingen for Start maskinen for å kjøre denne oppgaven.

  Hvis avkrysningsboksen ikke er der, kan du kontakte systemansvarlig eller produsenten av programvaren for å få mer informasjon.

Skjermbildet på den mobile PCen er for lyssvakt.

Du kan øke skjermens lysstyrke i Windows Mobilitetssenter. Lysstyrken tilbakestilles til opprinnelig innstilling når du starter den mobile PCen på nytt. Du kan stille inn skjermens lysstyrke permanent ved å angi lysstyrkenivået i strømstyringsplanen du bruker.

Obs!

 • En lysere skjerm bruker mer strøm og reduserer batteritiden.

Stille inn skjermens lysstyrke i den aktive strømstyringsplanen

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. Klikk Juster skjermens lysstyrke i ruten til venstre.

  Innstillingen Juster skjermens lysstyrke er ikke tilgjengelig hvis datamaskinen ikke kan justere lysstyrken.

 3. På siden Endre innstillinger for planen, ved siden av Juster skjermens lysstyrke, flytter du glidebryteren under På batteri eller Koblet til (eller begge) til den lysstyrken du ønsker, og deretter klikker du Lagre endringer.

  Obs!

  • Endringene trer ikke i kraft før du klikker Lagre endringer.

Jeg fikk beskjed om at batterinivået er lavt.

Hvis du får et varsel om lavt batterinivå, må du lagre arbeidet ditt med det samme og koble den mobile PCen til et strømuttak, eller sette inn et fulladet batteri. Hvis du ikke har tilgang til andre strømkilder, slår du av den mobile PCen når du har lagret arbeidet ditt.

Når kapasiteten blir lav, vises en rød sirkel med en hvit X over det grønne batteriikonet. I Strømalternativer i Kontrollpanelet kan du angi grensen for lavt batterinivå, velge om du vil bli varslet når kapasiteten når dette nivået og indikere hva du vil at den mobile PC-en skal gjøre når kapasiteten når dette nivået.

Stille inn alternativer for lavt batterinivå

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. Under gjeldende strømstyringsplan klikker du Endre planinnstillinger.

 3. Klikk Endre avanserte strøminnstillinger på siden Endre innstillinger for planen.

 4. I dialogboksen Strømalternativer, under kategorien Avanserte innstillinger, utvider du først Batteri og deretter hvert av elementene du vil endre. Klikk på de innstillingene du ønsker, og klikk deretter OK.

Den mobile PCen slår seg av like etter at varslet om lav batterikapasitet er vist.

Batteriet kan muligens ikke holde lenge på strømmen. Som standard vises varslet om lav batterikapasitet når kapasiteten når 10 prosent. På en mobil PC med et eldre batteri som har mindre ladekapasitet, er det ikke sikkert at et varsel ved 10 prosent gjenværende kapasitet, gir deg tid nok til å lagre arbeidet ditt og logge av. Da bør du vurdere å øke prosentandelen for innstillingen for lavt batterinivå.

Øke grensen for lavt batterinivå

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. Under gjeldende strømstyringsplan klikker du Endre planinnstillinger.

 3. Klikk Endre avanserte strøminnstillinger på siden Endre innstillinger for planen.

 4. I dialogboksen Strømalternativer, under kategorien Avanserte innstillinger, utvider du først Batteri og deretter Lavt batterinivå. Klikk På batteri, angi den nye verdien, og klikk deretter OK.

Obs!

 • Sett batterinivået mellom 10 prosent og 25 prosent. Hvis du setter grensen på mer enn 25 prosent, viser ikke Windows et varsel for lav batterikapasitet.

Den mobile PCen går plutselig i dvalemodus.

Batteriets gjenværende batterinivå kan være svært lavt. Standard er at når batterikapasiteten når det kritiske batterinivået, går den mobile PCen i dvalemodus.

Standardgrensen for kritisk batterinivå er ved den minste batterikapasiteten datamaskinen trenger for å gå i dvalemodus. Vanligvis er det ikke nødvendig å endre grensen for kritisk batterinivå.

Endre hva Windows skal gjøre når batterikapasiteten når kritisk nivå

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. Under gjeldende strømstyringsplan klikker du Endre planinnstillinger.

 3. Klikk Endre avanserte strøminnstillinger på siden Endre innstillinger for planen.

 4. I dialogboksen Strømalternativer, under kategorien Avanserte innstillinger, utvider du først Batteri og deretter Batterihandling ved kritisk lavt nivå. Klikk På batteri, angi den nye handlingen du vil at datamaskinen skal utføre, og klikk deretter OK.