Feilsøke problemer med å søke etter trådløse nettverk

Hvis datamaskinen har et trådløst nettverkskort, vil Windows automatisk oppdage trådløse nettverk innen rekkevidde for datamaskinen. Du kan vise en liste over trådløse nettverk som Windows har oppdaget i Koble til et nettverk.

Åpne Koble til et nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Koble til.

Hvis Windows ikke oppdager et nettverk som du tror er innen rekkevidde for datamaskinen, kan det være på grunn av én av følgende årsaker:

Vis alle

Bryteren for trådløst nettverk på datamaskinen er slått av.

Mange bærbare datamaskiner har en bryter for trådløst nettverk på forsiden eller siden av datamaskinen. Kontroller om datamaskinen har en bryter. Hvis du har en bryter, kontrollerer du at den er slått på. Noen datamaskiner bruker også en funksjonstastekombinasjon for å slå på eller av. Se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen for detaljer om plassering av bryteren for trådløst nettverk.

Datamaskinen er for langt borte fra den trådløse ruteren eller tilgangspunktet.

Med 802.11b- og 802.11g-rutere og -tilgangspunkt er den maksimale rekkevidden opptil 46 meter (150 fot) innendørs og 92 meter (300 fot) utendørs. Med 802.11a -rutere og -tilgangspunkt er den maksimale rekkevidden 15 meter (50 fot) innendørs og 30 meter (100 fot) utendørs. Rekkeviddene er under optimale forhold uten forstyrrelser. Kontroller at datamaskinen er innen denne rekkevidden og så nært som mulig til ruteren eller tilgangspunktet. Hvis datamaskinen er bærbar, prøver du å flytte den rundt omkring for å fastslå rekkevidden for det trådløse signalet og finne den beste plasseringen for datamaskinen.

Hvis du ikke kan komme nærmere ruteren eller tilgangspunktet, kan det hende at du bør vurdere å kjøpe og installere en ekstern antenne til det trådløse nettverkskortet. Mange trådløse nettverkskort er konfigurert slik at du kan koble til en ekstern antenne, og det gir bedre mottak enn den innebygde antennen. Se informasjonen som fulgte med det trådløse nettverkskortet for å fastslå om du kan installere en ekstra antenne.

Ruteren eller tilgangspunktet er slått av eller fungerer ikke som den skal.

Det er to ting du kan prøve:

 • Kontroller at ruteren eller tilgangspunktet er slått på og at lyset for trådløst signal lyser.

 • Tilbakestill ruteren eller tilgangspunktet ved å slå av, vente i minst ti sekunder, og deretter slå på igjen.

  Advarsel!

  • Hvis du tilbakestiller ruteren eller tilgangspunktet, kobles alle midlertidig fra nettverket.

Hvis du ikke behandler tilgangspunktet eller nettverket, kontakter du nettverksansvarlig.

Det er forstyrrelser fra andre enheter.

Noen enheter kan føre til forstyrrelser mellom datamaskinen og nettverkene som kan være innen rekkevidde. Mikrobølgeovner og noen trådløse telefoner bruker for eksempel 2,4 GHz (gigahertz) frekvensen, som også brukes av 802.11b- og 802.11g-nettverksmaskinvare. Andre trådløse telefoner bruker 5 GHz frekvensen, som brukes av 802.11a-nettverksmaskinvare.

I denne situasjonen kan du prøve to ting:

 • Hvis noen enheter som dette finnes i nærheten av datamaskinen, slå du dem av midlertidig eller flytter dem lengre bort.

 • Endre innstillingene for ruteren eller tilgangspunktet til å bruke en annen trådløskanal, eller konfigurer kanalen til å velges automatisk hvis den er angitt til et fast kanalnummer. Noen ganger er én trådløs kanal klarere enn andre. I USA og Canada kan du bruke kanalene 1, 6 og 11. Kontroller informasjonen som fulgte med tilgangspunktet eller ruteren for instruksjoner om hvordan du konfigurerer kanalen for trådløst signal.

Windows er ikke konfigurert til å koble til riktig nettverkstype.

Se dokumentasjonen som fulgte med ruteren eller tilgangspunktet for å finne ut hvilken tilkoblingsmodus som er konfigurert for enheten. Modusen skal være ad hoc (når enheter kommuniserer direkte uten en ruter eller tilgangspunkt) eller infrastruktur (når enhetene kommuniserer gjennom en ruter eller tilgangspunkt). Kontroller at innstillingene i Windows for nettverket samsvarer med innstillingen i enheten. Hvis du vil kontrollere dette, gjør du følgende:

 1. Åpne Ledetekstvindu ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer, Tilbehør og deretter Ledetekst.

 2. Skriv netsh wlan add filter networktype=nettverkstype.

  Der nettverkstype enten er adhoc eller infrastructure.

Ruteren eller tilgangspunktet er opptatt.

Ruteren eller tilgangspunktet er for opptatt til å svare på nye forespørsler hvis det er flere datamaskiner eller enheter som bruker den. Hvis du har andre datamaskiner som kobler til nettverket, prøver du å koble dem fra midlertidig.

Nettverket du søker etter, er konfigurert til ikke å kringkaste nettverksnavnet (SSIDen).

Trådløse rutere og tilgangspunkter kan konfigureres slik at de ikke kringkasternettverksnavnet. I dette tilfellet kan du ikke oppdage at nettverket er innen rekkevidde (for å kunne koble til det) hvis du ikke har koblet til nettverket tidligere eller du har koblet til nettverket manuelt med SSIDen (service set identifier). Hvis du vil legge til et nettverk som ikke kringkaster, gjør du følgende:

 1. Åpne Koble til et nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Koble til.

 2. Klikk Konfigurer en tilkobling eller et nettverk.

 3. Klikk Koble til et trådløst nettverk manuelt, og skriv deretter inn nettverksinformasjonen.

  Nettverket legges til i listen over nettverk, og er tilgjengelig for tilkobling i fremtiden når datamaskinen er innen rekkevidde for nettverket.

Nettverksansvarlig blokkerer tilgangen til bestemte nettverk.

Hvis du er tilkoblet et bedriftsnettverk, kan det hende at nettverksansvarlig brukergruppepolicy for å styre tilgangen til trådløse nettverk. Hvis du tror det finnes trådløse nettverk innen rekkevidde for datamaskinen som ikke er synlige, eller at du ikke kan koble til fordi nettverksansvarlig har blokkert tilgangen til dem, kontakter du nettverksansvarlig for hjelp.

Den trådløse nettverksadapteren er i overvåkingsmodus.

Hvis et nettverksovervåkingsprogram kjører på datamaskinen, settes den trådløse nettverksadapteren til overvåkingsmodus, noe som hindrer Windows fra å koble til trådløse nettverk. For å koble til et trådløs nettverk må du avslutte nettverksovervåkingsprogrammet eller følge instruksjonene i programmet for å avslutte overvåkingsmodus.