Feilsøking av skanneproblemer

Her er løsninger på noen vanlige problemer i forbindelse med skanning av dokumenter eller bilder, og med bruk av Windows Faksing og skanning eller Windows Fotogalleri til å skanne og behandle dokumenter.

Vis alle

Jeg har lagt til skanneren min på datamaskinen, men kan ikke velge den når jeg bruker Windows Faksing og skanning eller Windows Fotogalleri.

Kontroller at skanneren eller flerfunksjonsskriveren med skannefunksjonalitet er riktig koblet til datamaskinen, og at enheten er slått på. Hvis ikke det fungerer, må du kanskje oppdatere driveren slik at skanneren kan fungere sammen med denne versjonen av Windows. Du finner flere opplysninger under Oppdatere driveren til maskinvare som ikke fungerer som den skal.

Hvis driveren ikke er tilgjengelig eller hvis du har oppdatert driveren og fortsatt ikke kan velge skanneren, finn ut om skanneren din bruker TWAIN-teknologi. TWAIN er et API-grensesnitt (Application Programming Interface) som brukes til å importere bilder fra skannere og digitale kameraer til datamaskinen. Windows Fotogalleri og Windows Faksing og skanning bruker en annen teknologi, som heter Windows Image Acquisition (WIA) API, og fungerer ikke sammen med TWAIN-skannere. Hvis skanneren bruker TWAIN-teknologi må du kanskje bruke programmet som fulgte med skanneren istedenfor Windows Faksing og skanning eller Windows Fotogalleri. Du finner ut om skanneren bruker TWAIN-teknologi ved å sjekke informasjonen som fulgte med skanneren, eller kontakte skannerprodusenten.

Jeg prøvde å legge flere bilder samtidig på skanneren, og skanne hvert bilde til en separat fil, men det fungerte ikke.

Kontroller at det er nok plass mellom bildene før du prøver å skanne dem. Hvis du for eksempel legger flere bilder på en skanner, kontroller at bildene er atskilt fra hverandre på alle kanter før du prøver å skanne dem til separate filer samtidig. Hvis det ikke fungerer, må du kanskje skanne hvert bilde for seg.

Noen skannere støtter ikke bildesegmentering, som er evnen til å forhåndsvise eller skanne flere bilder samtidig og deretter lage en egen fil for hvert bilde. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt skannerprodusenten.

Når jeg forhåndsviser et dokument jeg vil skanne, er bildene i dokumentet allerede beskjært eller lar seg ikke beskjæres.

Windows husker innstillingene som ble brukt sist du skannet et dokument eller bilde. Hvis du merket av for Forhåndsvis eller skann bilder som separate filer, beskjærer Windows Faksing og skanning automatisk bildene for deg neste gang du prøver å skanne et dokument eller bilde. Du kan beskjære bilder manuelt ved å åpne dialogboksen Ny skanning og fjerne merket ved Forhåndsvis eller skann bilder som separate filer, og deretter prøve på nytt.

Jeg konfigurerte Windows Faksing og skanning til å videresende skannede dokumenter automatisk, men Windows videresendte ikke mine skannede dokumenter til den valgte e-postadressen eller nettverksmappen.

Det er bare dokumenter som skannes ved å trykke en knapp på selve skanneren, som videresendes automatisk. Hvis du skanner et dokument ved å bruke et program på datamaskinen, blir ikke det skannede dokumentet automatisk videresendt. I tillegg vil ikke automatisk videresending av skannede dokumenter (skanneruting) i Windows Faksing og skanning, fungere på alle skannere. Du kan kontrollere om skanneren støtter denne funksjonen ved å kontakte skannerprodusenten.

Du kan videresende et skannet dokument eller bilde til andre manuelt, ved å bruke Windows Faksing og skanning. Du finner flere opplysninger under Fakse eller sende et skannet dokument med e-post.

Jeg forhåndsviste et dokument eller bilde og justerte deretter skanneinnstillingene, men kan ikke se noen endringer i forhåndsvisningsruten.

Noen skannere oppdaterer ikke forhåndsvisningsruten automatisk når du endrer innstillinger, for eksempel når du justerer innstillinger for kontrast eller lysstyrke. Hvis du vil vise endringene, må du forhåndsvise dokumentet igjen etter at du har justert skanneinnstillingene. Hvis du vil vite mer, se Skanne et dokument eller en fil og Skanne et bilde.