Bruke Tilleggsprogrambehandleren i Internet Explorer 8

Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 8.

Du kan vise og behandle verktøylinjer og utvidelser, søkeleverandører, hurtigvalg og InPrivate-filtreringslister ved å bruke Administrer tillegg.

Åpne Administrer tillegg

Hvis du vil åpne Administrer tillegg, gjør du følgende:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Administrer tillegg.

 3. Herfra kan du vise eller behandle følgende tilleggsprogramtyper:

  • Verktøylinjer og utvidelser Vise, aktivere eller deaktivere verktøylinjer, ActiveX-kontroller, nettleserhjelpeobjekter (BHOer) og nettleserutvidelser.

  • Søkeleverandører Vise, endre standarder og legge til eller fjerne søkeleverandører. Du kan også forhindre programmer fra å endre standardsøkeleverandøren.

  • Hurtigvalg. Vise, endre standarder for og legge til eller fjerne hurtigvalg.

  • InPrivate-filtreringsliste. Vise status og behandle listen over blokkerte webområder.

Arbeide med kolonner i Administrer tillegg

Administrer tillegg viser informasjon om tilleggsprogrammer i kolonner som du kan velge å vise eller skjule. Enkelte typer tilleggsprogrammer har flere kolonner enn de som vises som standard. Hvis du vil vise eller skjuler flere kolonner, gjør du følgende:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Administrer tillegg.

 3. Under Typer tilleggsprogrammer klikker du en kategori.

 4. Høyreklikk en av kolonneoverskriftene og pek på Kolonner, så ser du listen over tilgjengelige kolonner.

 5. Klikk kolonnen du vil legge til.

 6. Gjenta trinn 4 og 5 for hver kolonne du vil legge til.

Følgende tabeller forklarer kolonnene som er tilgjengelige for hver av tilleggsprogramtypene i Administrer tillegg:

Verktøylinjer og utvidelser

Denne kolonnen Viser denne informasjonen
Denne kolonnen

Navn

Viser denne informasjonen

Tilleggsprogrammets vennlige navn.

Denne kolonnen

Program

Viser denne informasjonen

Navnet på programmet tilleggsprogrammet fungerer i samarbeid med. Dette kommer alltid til å være Internet Explorer.

Denne kolonnen

Utgiver

Viser denne informasjonen

Navnet på selskapet eller webområdet (om kjent) som utga eller skapte tilleggsprogrammet.

Denne kolonnen

Status

Viser denne informasjonen

Angir om tilleggsprogrammet er aktivert eller deaktivert. Merk at aktiverte tilleggsprogrammer ikke alltid kjører eller befinner seg i minnet, som når et tilleggsprogram ikke er blitt brukt i løpet av en surfeøkt.

Denne kolonnen

Type

Viser denne informasjonen

Identifiserer tilleggsprogramtypen, som et nettleserhjelpeobjekt (BHO) eller en ActiveX-kontroll.

Denne kolonnen

Sist åpnet

Viser denne informasjonen

Dato og klokkeslett da tilleggsprogrammet ble brukt sist. For tilleggsprogrammer som ActiveX-kontroller, er dette ofte dato og klokkeslett for når du åpnet gjeldende surfeøkt.

Denne kolonnen

Fildato

Viser denne informasjonen

Dato og klokkeslett da filen som inneholder tilleggsprogrammet ble opprettet.

Denne kolonnen

Brukt

Viser denne informasjonen

Antallet ganger tilleggsprogrammet er blitt brukt av Internet Explorer eller et webområde.

Denne kolonnen

Blokkert

Viser denne informasjonen

Antallet ganger tilleggsprogrammet er blitt forhindret fra å kjøre.

Denne kolonnen

Klasse-ID

Viser denne informasjonen

En unik identifikator for hvert tilleggsprogram som brukes av Internet Explorer og Windows.

Denne kolonnen

Fil

Viser denne informasjonen

Filnavnet til tilleggsprogrammet, som vanligvis har filtypen .DLL.

Denne kolonnen

I mappe

Viser denne informasjonen

Mappen der tilleggsprogramfilen er lagret på datamaskinen.

Denne kolonnen

Versjon

Viser denne informasjonen

Utgiverens versjonsnummer. Hvis du har problemer med et tilleggsprogram eller kontroll som kan være foreldet, kan det være nyttig å sammenligne dette tallet med det nyeste versjonsnummeret på utgiverens webområde.

Denne kolonnen

Lastingstid

Viser denne informasjonen

Gjennomsnittlig tid i sekunder det tok et tilleggsprogram å laste seg inn og fullføre initialisering, basert på de 10 siste innlastingstidene. Tilleggsprogrammer lastes inn når et nytt vindu eller en ny fane åpnes.

Søkeleverandører

Denne kolonnen Viser denne informasjonen
Denne kolonnen

Navn

Viser denne informasjonen

Navnet til søkeleverandøren som vises i søkeboksen i Internet Explorer.

Denne kolonnen

Status

Viser denne informasjonen

Standardsøkeleverandøren.

Denne kolonnen

Opplistingsrekkefølge

Viser denne informasjonen

Rekkefølgen søkeleverandører vises i når du klikker i søkeboksen eller på pilen ved siden av søkeboksen.

Denne kolonnen

Søkeforslag

Viser denne informasjonen

Angir om søkeleverandøren tilbyr søkeforslag. Disse er relaterte søkebegreper som leverandøren tilbyr.

Denne kolonnen

Søkemotoradresse

Viser denne informasjonen

Webadressen som søkebegrepene blir sendt til.

Denne kolonnen

Adresseforslag

Viser denne informasjonen

Webadressen en søkeleverandør sender det du skriver inn for å hente søkeforslag.

Hurtigvalg

Denne kolonnen Viser denne informasjonen
Denne kolonnen

Navn

Viser denne informasjonen

Navnet som vises i Hurtigvalg-menyen og på Ny fane-siden.

Denne kolonnen

Adresse

Viser denne informasjonen

Adressen hurtigvalget går til når du velger den.

Denne kolonnen

Kategori

Viser denne informasjonen

Tjenestetypen hurtigvalget bruker på den kopierte teksten, som Blogge, Definere, Tilordne eller Oversette.

Denne kolonnen

Status

Viser denne informasjonen

Angir om et hurtigvalg er standard i kategorien, og om det er aktivert eller deaktivert.

InPrivate-filtreringsliste

Denne kolonnen Viser denne informasjonen
Denne kolonnen

Status

Viser denne informasjonen

Angir om en webadresse er blokkert eller tillatt.

Denne kolonnen

Adresse

Viser denne informasjonen

Adressen til innhold som blir delt over flere webområder.

Denne kolonnen

Fil

Viser denne informasjonen

Filnavnet på innholdet som deles.