Legge til filmtitler og rulletekster i Windows Movie Maker

Med Windows Movie Maker kan du legge til titler, navn, dato, rulletekst og annen tekst til filmen. Du kan for eksempel legge til en tittel for å introdusere en person eller scene som dukker opp i filmen.

Du kan legge til titteltekst på forskjellige steder i filmen: på begynnelsen eller slutten, før eller etter et klipp, eller liggende over et klipp. Tittelen spilles av en angitt tid, enten på selve skjermen eller ved at den ligger over videoen mens den spilles av. Deretter forsvinner tittelen og videoklippet eller bildet fortsetter.

Det påfølgende bildet viser et prosjekt med en tittel som vises før et videoklipp:

Bilde av en tittel i begynnelsen av tidslinjen
Tittel i begynnelsen av tidslinjen

Det påfølgende bildet viser et prosjekt med en tittel som ligger over et videoklipp etter hvert som klippet spilles av:

Bilde av en overleggstittel på tidslinjen
Overleggstittel på tidslinjen

Det påfølgende bildet viser et prosjekt med rulletekst som vises på slutten av prosjektet:

Bilde av rulletekst på slutten av tidslinjen
Rulletekst på tidslinjen
Vis alle

Slik legger du til eller redigerer en rulletekst

 1. Klikk på det stedet i dreieboken/tidslinjen hvor du vil ha tittelen eller rulleteksten i filmen.

 2. Klikk Verktøy, og klikk deretter Titler og rulletekster.

 3. Klikk koblingen som samsvarer med hvor du vil legge til tittelen eller rulleteksten.

 4. I boksen Skriv inn tekst for tittelen skriver du inn teksten du vil skal vises som tittel eller i rulletekst.

  Etter at du har skrevet inn teksten, vises standardanimasjonen og formatet for tittelen eller rulleteksten du vil legge til.

 5. Tittelanimasjonen endres ved å klikke Endre tittelanimasjonen, og dretter velge en tittelanimasjon fra listen.

 6. Hvis du vil endre skrift og farge på tittelen, klikk Endre skrift og farge på tekst, og velg deretter hva slags skrift, skriftfarge, formatering, bakgrunnsfarge, gjennomsiktighet, skriftstørrelse, og plassering av tittel du vil bruke.

 7. Klikk Legg til tittel.

Slik redigerer du en eksisterende tittel

 1. Klikk tittelen du vil redigere i dreieboken/tidslinjen.

 2. Klikk Rediger, og klikk deretter Rediger tittel.

 3. Gjør de endringene du vil gjøre, og klikk deretter Legg til tittel.

Slik endrer du varighet på tittelen

 1. Klikk Vis-menyen for å forsikre deg om at du er i tidslinjevisningen, og klikk deretter Tidslinje.

 2. Merk tittelen du vil endre varighet for.

 3. Hvis du vil utvide avspillingstiden for tittelen, kan du dra sluttrimmehåndtaket mot slutten av tidslinjen.

  Hvis du vil redusere avspillingstiden for tittelen, kan du dra starttrimmehåndtaket mot slutten av tidslinjen.

Slik fjerner du en tittel

 1. Klikk tittelen du vil fjerne fra filmen i dreieboken/tidslinjen.

 2. Klikk Rediger, og klikk deretter Fjern.

Obs!  

 • Trimmehåndtakene vises som svarte trekanter på begynnelsen og slutten av et klipp. Pekeren endres til en rød, dobbelthodet pil når du holder den over et trimmehåndtak.