Legge til og fjerne ikoner på skrivebordet

Du kan legge til eller fjerne skrivebords‌ikoner for programmer, filer, bilder, plasseringer og mer.

De fleste av ikonene du legger til på skrivebordet, vil være snarveier, men du kan også lagre filer eller mapper på skrivebordet. Hvis du sletter filer eller mapper som er lagret på skrivebordet, flyttes de til Papirkurven der du kan slette dem permanent. Hvis du sletter en snarvei, fjernes snarveien fra skrivebordet, men filen, programmet eller plasseringen den snarveien peker til, slettes ikke.

Du gjenkjenner snarveier på pilen på ikonet.

Eksempel på en snarvei på skrivebordet:
Eksempel på en snarvei på skrivebordet:
Eksempel på en fil lagret på skrivebordet:
Eksempel på en fil lagret på skrivebordet:
Vis alle

Slik legger du til et ikon:

  1. Finn elementet du vil opprette en snarvei for. (Du finner hjelp til å finne en fil eller mappe under Søke etter en fil eller mappe. Du finner hjelp til å finne programmer under Start-menyen (oversikt).)

  2. Høyreklikk elementet, klikk Send til og klikk deretter Skrivebord (opprette snarvei). Snarveisikonet vises på skrivebordet.

Slik fjerner du til et ikon:

  • Høyreklikk ikonet på skrivebordet, og klikk Slett.

Legge til eller fjerne vanlige skrivebordsikoner

Du kan legge til eller fjerne vanlige skrivebordsikoner, inkludert snarveier til Datamaskin-mappen, din personlige mappe, Nettverk-mappen, Internet Explorer, Papirkurven og Kontrollpanelet.

  1. Åpne Personalisering ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Personalisering.

  2. Klikk Endre skrivebordsikoner i venstre rute.

  3. Under Skrivebordsikoner merker du av i avmerkingsboksen for hvert ikon du vil legge til på skrivebordet, eller fjerner haken for hvert ikon du vil fjerne fra skrivebordet. Deretter klikker du OK.