Legge til koder eller andre egenskaper for filer

Filegenskaper viser informasjon om filene dine, for eksempel navnet på forfatteren og datoen da filen sist ble endret. Selv om det er mange egenskaper som er knyttet til filene, er det koder som vanligvis er nyttigst fordi du kan legge til koder til filene som inneholder bestemte ord eller uttrykk, slik at det blir enklere å finne dem.

Du kan organisere og finne filer raskt når du søker og filtrerer ved å bruke filegenskaper. Du kan for eksempel raskt begrense utvalget filer i Dokumenter-mappen til bare de filene som er skrevet av en bestemt forfatter, eller de som inneholder bestemte koder. Men først må du legge til disse egenskapene til filene.

Obs!

 • Du kan ikke legge til eller endre filegenskapene til enkelte filtyper. Du kan for eksempel legge til eller endre egenskapene til Microsoft Office-dokumenter og søk, men du kan ikke legge til eller endre egenskapene til TXT- eller RTF-filer.

Vis alle

Slik legger du til eller endrer vanlige egenskaper ved hjelp av detaljruten

Du kan legge til eller endre de vanligste filegenskapene, for eksempel koder, forfatternavn og klassifiseringer, i detaljruten nederst i mappevinduet.

 1. Åpne Dokumenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Dokumenter.

 2. Klikk en fil for å bruke egenskaper.

 3. Klikk egenskapen du vil endre, skriv inn den nye egenskapen og klikk deretter Lagre i detaljruten nederst i mappevinduet.

  Bilde av etiketter i detaljruten
  Legge til en kode i detaljruten

  Hvis du vil legge til mer enn én egenskap, må du skille oppføringene med semikolon. Hvis du vil klassifisere en fil ved å bruke klassifiseringsegenskapen, klikker du stjernen som representerer klassifiseringen du vil bruke.

Slik legger du til eller endrer egenskaper som ikke vises i detaljruten

 1. Åpne mappen som inneholder filen du vil endre.

 2. Høyreklikk filen, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk kategorien Detaljer i dialogboksen Egenskaper, klikk egenskapsboksen du vil endre, skriv inn et ord eller uttrykk og klikk deretter Bruk. (Hvis du ikke ser noen tekst for egenskapen du vil legge til, velger du stedet der du forventer å se teksten, og en boks vil vises.)

  Hvis du vil legge til mer enn én egenskap av samme type, må du skille egenskapene med semikolon. Hvis du vil klassifisere en fil ved å bruke klassifiseringsegenskapen, klikker du stjernen som representerer klassifiseringen du vil bruke.

  Bilde av Etiketter-boksen i egenskapsdialogboksen
  Legge til koder til en fil i dialogboksen Egenskaper

  Følg fremgangsmåten ovenfor for å endre andre tilgjengelige egenskaper (for eksempel Forfattere, Klassifisering eller Kommentarer).

Slik legger du til eller endrer egenskaper når du lagrer en fil

Du kan også legge til eller endre egenskapene til en fil når du oppretter og lagrer den, slik at du slipper å finne filen og bruke egenskapene etterpå.

 1. Klikk Fil-menyen i programmet du bruker, og klikk Lagre som.

 2. Skriv inn kodene og andre egenskaper i de aktuelle boksene i dialogboksen Lagre som.

  Bilde av dialogboksen Lagre som
  Legge til egenskaper til en fil i dialogboksen Lagre som
 3. Angi et navn på filen, og klikk deretter Lagre.

Slik fjerner du egenskaper fra en fil

Hvis du har tenkt å dele en fil med en annen person, kan det hende du vil fjerne noen eller alle filegenskapene, spesielt hvis de inneholder personlig informasjon. Egenskapen Forfatter kan for eksempel inneholde navn på personer som har samarbeidet med en fil, og kodene kan inneholde ord og uttrykk du ikke vil andre skal se.

 1. Høyreklikk filen, og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk kategorien Detaljer i dialogboksen Egenskaper.

 3. Klikk Fjern egenskaper og personlig informasjon.

 4. Klikk Opprett en kopi med alle mulige egenskaper fjernet i dialogboksen Fjern egenskaper, og klikk deretter OK. Dette lar deg beholde originalversjonen av filen med alle egenskapene og lage en kopi med alle egenskapene fjernet, som kan deles.
  – eller –
  Klikk Fjern følgende egenskaper fra filen i dialogboksen Fjern egenskaper, merk av for hver egenskap du vil fjerne, og klikk deretter OK.

Obs! 

 • Hvis du la til egenskaper ved å bruke et annet program enn Windows, bør du fjerne disse egenskapene ved å bruke dette programmet. Du kan bruke dialogboksen Fjern egenskaper til å fjerne egenskaper som ble lagt til ved bruk av Windows, men det kan hende at du ikke kan bruke den til å fjerne alle egenskapene som ble lagt til av enkelte programmer.