Justere høyttalervolumet

Selv om de fleste høyttalere har volumkontroll, kan du styre det totale lydnivået ved hjelp av Windows.

  1. Åpne Volumkontroll ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd, Lydenheter og -temaer og deretter Juster systemvolum.

  2. Under Hovedvolum flytter du glidebryteren opp eller ned for å øke eller senke volumet.

Tips!

  • For å koble ut lyden klikker du DempBilde av Demp-knappen knappen.