Når du velger regionale innstillinger og språkinnstillinger for datamaskinen, for eksempel standard inndataspråk eller tastaturoppsett, kan du bruke disse innstillingene på spesielle kontoer i Windows som kalles reserverte kontoer. Reserverte kontoer inkluderer standard brukerkonto og systemkontoene. Disse kontoene blir beskrevet nedenfor.

  1. Åpne Innstillinger for region og språk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Klokke, språk og område og deretter Innstillinger for region og språk.

  2. Klikk kategorien Administrativt, og klikk deretter Kopier til reserverte kontoer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  3. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil kopiere gjeldende innstillinger til standard brukerkonto, merker du av for Standard brukerkonto (nye brukere). Standardkontoen brukes som mal for å opprette nye brukerkontoer. Denne innstillingen gjør det mulig for administratorer å angi standardformat, tastaturoppsett og visningsspråk for nye brukere. Disse innstillingene brukes på alle brukerkontoer som opprettes på datamaskinen etter at innstillingene har blitt kopiert til standard brukerkonto. Eksisterende brukerkontoer påvirkes ikke.

    • Hvis du vil kopiere de gjeldende innstillingene til systemkontoene, merker du av for Systemkontoer (lokalt system, lokal tjeneste og nettverkstjeneste). Systemkontoene er spesielle kontoer som brukes av Windows‌ tjenester. Denne innstillingen gjør det mulig for administratorer å angi et visningsspråk og tastaturoppsett for velkomstskjermen. Den angir også visningsspråk for brukere som ikke har angitt et visningsspråk.