Blokkere søppelpost og annen uønsket e‑post

Med Windows Mail kan du holde innboksen fri for uønskede e‑postmeldinger på følgende måter:

 • Filteret for søppelpost er utformet for å fange opp klart ubedte, kommersielle e‑postmeldinger (ofte kalt "spam") og flytte dem til en spesiell mappe for søppelpost. Du kan øke eller redusere graden av beskyttelse mot søppelpost, basert på hvor mye søppelpost du mottar.

 • Du kan flytte e‑postmeldinger fra søppelpostmappen tilbake til innboksen.

 • Du kan blokkere meldinger fra bestemte e‑postadresser ved å legge dem til i listen over blokkerte avsendere.

 • Du kan hindre at meldinger fra bestemte e‑postadresser blokkeres, ved å legge dem til i listen over avsendere du stoler på.

Vis alle

Endre grad av beskyttelse mot søppelpost

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Klikk Verktøy-menyen, og klikk deretter Alternativer for useriøs e‑post.

 3. Velg beskyttelsesnivået du ønsker.

  • Ingen automatisk filtrering. Klikk dette alternativet hvis du vil stoppe blokkering av søppelpostmeldinger helt. Windows Mail fortsetter imidlertid å blokkere meldinger fra domenenavn og e‑postadresser som står oppført i listen over blokkerte avsendere.

  • Lav. Klikk dette alternativet hvis du ikke mottar så mange søppelpostmeldinger, og vil blokkere bare de mest åpenbare søppelpostmeldingene.

  • Høy. Klikk dette alternativet hvis du mottar mange søppelpostmeldinger og vil blokkere så mange som mulig. Du bør imidlertid se gjennom meldingene i søppelpostmappen for å kontrollere at ikke noen legitime e‑postmeldinger også er blitt flyttet dit.

  • Bare Sikker-liste. Klikk dette alternativet hvis du bare vil motta meldinger fra personer eller domenenavn på listen over avsendere du stoler på. E‑postmeldinger fra personer eller domenenavn som ikke står oppført i listen over avsendere du stoler på, blir behandlet som søppelpost, så du bør bare velge dette alternativet hvis du er sikker på at alle personer eller domenenavn du ønsker å motta meldinger fra, befinner seg på listen over avsendere du stoler på.

Flytte en melding fra søppelpostmappen til innboksen

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Klikk Søppelpost-mappen.

 3. Klikk meldingen du vil flytte til innboksen.

 4. Velg SøppelpostMelding-menyen, og klikk deretter Merk som ikke useriøs. Meldingen flyttes til innboksen.

  Obs!  

  • Selv om meldingen flyttes til innboksen når du merker den som ikke søppelpost, kan det være at fremtidige meldinger fra den aktuelle avsenderen likevel havner i søppelpostmappen. Du kan hindre at dette skjer ved å legge til avsenderen i listen over avsendere du stoler på.

Legge til en avsender i listen over blokkerte avsendere

Når du mottar en melding fra en e‑postadresse som er oppført i listen over blokkerte avsendere, flyttes den automatisk til søppelpostmappen. Det eneste unntaket er hvis adressen også er oppført i listen over avsendere du stoler på. Da blir ikke meldingen arkivert som søppel, fordi listen over avsendere du stoler på har høyere prioritet enn listen over blokkerte avsendere.

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Klikk en melding fra avsenderen du vil legge til i listen over blokkerte avsendere.

 3. Velg SøppelpostMelding-menyen, og gjør deretter ett av følgende.

  • Klikk Legg til avsender på listen over blokkerte avsendere for å blokkere alle fremtidige meldinger fra en bestemt avsender.

  • Klikk Legg til avsenderdomenet (@eksempel.com) på listen over blokkerte avsendere for å blokkere alle meldinger fra alle avsendere med samme domenenavn (delen av e‑postmeldingen som kommer etter @) som avsenderen.

Obs!  

 • Hvis du vil legge til en avsender i listen over blokkerte avsendere, og du ikke har en melding fra den aktuelle avsenderen tilgjengelig, kan du legge til avsenderens adresse manuelt. Dette gjør du ved å velge SøppelpostMelding-menyen, og deretter klikke Alternativer for useriøs e-post. Kikk kategorien Blokkerte avsendere, klikk Legg til, skriv inn e‑postadressen du ønsker å blokkere, og klikk deretter OK.

Legge til en avsender i listen over avsendere du stoler på

Når du mottar en melding fra en e‑postadresse som er oppført i listen over avsendere du stoler på, flyttes den ikke til søppelpostmappen.

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Klikk en melding fra avsenderen du vil legge til i listen over avsendere du stoler på.

 3. Velg SøppelpostMelding-menyen, og gjør deretter ett av følgende.

  • Klikk Legg til avsender på listen over avsendere du stoler på for å tillate alle fremtidige meldinger fra en bestemt avsender.

  • Klikk Legg til avsenderdomenet (@eksempel.com) på listen over avsendere du stoler på for å tillate alle meldinger fra alle avsendere med samme domenenavn som avsenderen.

Obs!  

 • Hvis du vil legge til en avsender i listen over avsendere du stoler på, og du ikke har en melding fra den aktuelle avsenderen tilgjengelig, kan du legge til avsenderens adresse manuelt. Dette gjør du ved å velge SøppelpostMelding-menyen, og deretter klikke Alternativer for useriøs e-post. Kikk kategorien Avsendere du stoler på, klikk Legg til, skriv inn e‑postadressen du ønsker å tillate, og klikk deretter OK.