Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

Ja. I denne versjonen av Windows er det mulig å partisjonere harddisken på nytt ved hjelp av Reduser-funksjonen i Diskbehandling. Du kan redusere en eksisterende partisjon eller et volum for å opprette ledig diskplass som du kan bruke til å opprette en ny partisjon eller et nytt volum. (Termene partisjon og volum brukes ofte om hverandre.)

  1. Åpne Datamaskinbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy og deretter dobbeltklikkeDatamaskinbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Klikk Diskbehandling under Lagringsplass i navigasjonsruten.

  3. Høyreklikk volumet du vil redusere, og klikk deretter Reduser volum.

  4. Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du reduserer et volum, åpner du Diskbehandling, klikker Hjelp på menylinjen, klikker Emner i hjelp, klikker kategorien Innhold, klikker Diskbehandling: Velkommen, klikker Behandle standardvolumer og klikker Redusere standardvolumer.

Obs!

  • Hvis du har flere partisjoner på harddisken, kan du slette og opprette partisjoner med den ledige plassen. Når du sletter en partisjon, slettes alle dataene på partisjonen.

  • Du kan også partisjonere harddisken på nytt med et tredjepartsprogram for partisjonering. Flere tredjepartsprodusenter tilbyr programmer som lar deg partisjonere harddisken på nytt, uten å slette data.