Du kan la datamaskinen spille av en lyd ved visse hendelser, for eksempel når du logger på eller når du mottar en ny e‑post. Det følger med flere lydoppsett i Windows, som spiller av lyder ved vanlige programhendelser. I tillegg har enkelte skrivebordstemaer egne lydoppsett.

Vis alle

Slik bruker du et lydoppsett:

  1. Åpne Lydenheter og -temaer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Maskinvare og lyd og deretter Lyd.

  2. Klikk kategorien Lyder, og deretter velger du lydoppsettet du vil bruke, under Lydoppsett.

Slik endrer du en enkelt datamaskinlyd:

  1. Åpne Lydenheter og -temaer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Maskinvare og lyd og deretter Lyd.

  2. Klikk kategorien Lyder, og deretter velger du hendelsen du vil endre lyd for, i Programhendelser.

  3. Klikk lyden du vil knytte til hendelsen, under Lyder. Hvis lyden du vil bruke, ikke står i listen, velger du Bla gjennom for å finne den.

Tips!

  • Hvis du vil høre en lyd i Lyder-listen, klikker du Spill av-knappen.

Slik lagrer du et lydoppsett:

Hvis du endrer de enkelte lydene i et lydoppsett, kan du lagre endringene i et nytt lydoppsett.

  1. Åpne Lydenheter og -temaer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Maskinvare og lyd og deretter Lyd.

  2. Klikk kategorien Lyder, og deretter tilordner du lyden du vil spille av for hver hendelse, i Programhendelser-listen.

  3. Klikk Lagre som under Lydoppsett, og skriv deretter inn et navn på det nye lydoppsettet.