Endre hvordan papirkurven ser ut

Papirkurven har to forskjellige utseender: ett når den er tom og ett når det er filer eller mapper i den. Her er ikonene som representerer papirkurven i de to forskjellige tilstandene:

Bilde som sammenligner papirkurven når den er tom og full
Sammenligning av papirkurven når den er tom (venstre) og full (høyre)

Du kan tilpasse utseendet for papirkurven ved å endre ett av eller begge disse ikonene.

Slik endrer du papirkurvens utseende

  1. Åpne Personalisering ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Personalisering.

  2. Klikk Endre skrivebordsikoner.

  3. I listen over skrivebordsikoner, klikk Papirkurv (full) eller Papirkurv (tom), og gjør deretter ett av følgende:

    • Klikk Endre ikon for å endre papirkurven til et nytt ikon. Merk et ikon i listen, og velg deretter OK.

    • Klikk Bruk standard for å endre papirkurven til det opprinnelige ikonet.

Obs!  

  • Hvis du endrer skrivebordstemaet, kan utseendet på papirkurven også bli endret.