TCP/IP definerer språket datamaskinen bruker til å kommunisere med andre datamaskiner.Vi anbefaler at du bruker automatisert Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) for å tilordne IP-adresser (Internet Protocol) til datamaskiner på nettverket, hvis nettverket støtter dette.Hvis du bruker DHCP, behøver du ikke å endre innstillingene hvis du flytter datamaskinen til et annet sted, og DHCP krever ikke at du konfigurerer innstillingene manuelt slik som for eksempel Domain Name System (DNS) og Windows Internet Name Service (WINS).

 1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter og deretter Administrere nettverkstilkoblinger.

 2. Høyreklikk tilkoblingen du vil endre, og klikk deretter på Egenskaper. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 3. Klikk på fanen Nettverk.Klikk på Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) eller Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) under Denne tilkoblingen bruker følgende elementer, og klikk deretter på Egenskaper.

 4. Gjør ett av følgende for å angi IPv4-innstillinger for IP-adresser:

  • Hvis du vil motta IP-innstillinger automatisk, klikker du på Motta IP-adresse automatisk og deretter på OK.

  • Hvis du vil angi en IP-adresse, klikker du på Bruk følgende IP-adresse, og deretter skriver du inn innstillingene for IP-adresse i boksene IP-adresse, Delnettverksmaske og Standard gateway.

 5. Gjør ett av følgende for å angi IPv6-innstillinger for IP-adresser:

  • Hvis du vil motta IP-innstillinger automatisk, klikker du på Motta en IPv6-adresse automatisk og deretter på OK.

  • Hvis du vil angi en IP-adresse, klikker du på Bruk følgende IPv6-adresse, og deretter skriver du inn innstillingene for IP-adresse i boksene IPv6-adresse, Prefikslengde for delnett og Standard gateway.

 6. Gjør ett av følgende for å angi innstillinger for DNS-serveradresse:

  • Hvis du vil motta en DNS-serveradresse automatisk, klikker du på Motta DNS-serveradresse automatisk og deretter på OK.

  • Hvis du vil angi en DNS-serveradresse, klikker du på Bruk følgende DNS-serveradresser, og skriver deretter inn adressene til den primære og den sekundære DNS-serveren under Primær DNS-server og Sekundær DNS-server.

 7. Klikk på Avansert hvis du vil endre DNS-, WINS- og IP-innstillingene.