Du kan endre formatet som brukes i Windows til visning av datoer, klokkeslett, valuta og måleverdier. Du kan også endre sorteringsrekkefølgen for tekst, slik at den passer til sorteringsregler som brukes i et bestemt land eller en bestemt region.

 1. Åpne Innstillinger for region og språk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Klokke, språk og område og deretter Innstillinger for region og språk.

 2. Klikk kategorien Formater. I listen Gjeldende format velger du den nasjonale innstillingen som skal brukes ved visning av dato, klokkeslett, valuta og mål.

  I feltet under listen kan du se hvordan disse elementene vil se ut.

  Obs!  

  • I denne versjonen av Windows kan administratorer konfigurere egendefinerte nasjonale innstillinger. Det finnes to typer egendefinerte nasjonale innstillinger: supplerende nasjonale innstillinger og erstatningsinnstillinger. Supplerende lokale innstillinger inneholder nasjonale data som ikke er tilgjengelige med noen av de nåværende nasjonale innstillingene og som har unike navn. En bedrift kan for eksempel opprette en supplerende nasjonal innstilling for å tilfredsstille de spesifikke behovene til sine ansatte. Erstatningsinnstillinger er en tilpasning av de nasjonale innstillingene som følger med denne versjonen av Windows. Hvis en bedrift for eksempel vil gjøre en liten endring i en eksisterende nasjonal innstilling, for eksempel sørge for at alle de ansatte bruker 24-timersklokken, kan bedriften gjøre denne endringen ved hjelp av en erstatningsinnstilling. Hvis du bruker enten en supplerende nasjonal innstilling eller en erstatningsinnstilling, har navnet på den nasjonale innstillingen en stjerne ved siden av seg i formatlisten Gjeldende.

 3. Hvis du vil tilpasse visningen av datoer, klokkeslett, valuta og mål, klikker du Tilpass dette formatet, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk kategorien Tall for å endre måten tall vises på. Elementene det kan være aktuelt å endre basert på formatspråket du velger, er desimaltegn og listeskilletegn, format for negative tall og innledende nuller, samt målesystem (amerikansk eller metrisk).

  • Klikk kategorien Valuta for å endre måten valutaverdier vises på. Elementene det kan være aktuelt å endre basert på formatspråket du velger, er valutasymbolet, formatene for positive eller negative beløp, og skilletegn mellom tall.

  • Klikk kategorien Klokkeslett for å endre måten klokkeslett vises på. Se Angi klokkeslett for mer informasjon om hvordan du angir klokkeslett.

  • Klikk kategorien Dato for å endre måten datoer vises på.

   Obs!  

   • Hvis du velger en nasjonal innstilling som bruker perioder til å representere datoer, brukes gg til å indikere en periode i de korte og lange datoinnstillingene.