Endre funksjonen til av/på-knappen på en mobil datamaskin

Når du trykker av/på-knappen på den mobile datamaskinen, slås den som standard av i hvilemodus. Du kan eventuelt velge at den skal skrus av, gå inn i dvalemodus eller ikke gjøre noe når du trykker av/på-knappen. Du kan bruke den samme innstillingen på alle strømstyringsplanene, eller du kan bruke forskjellige innstillinger for bestemte planer.

Vis alle

Slik bruker du den samme innstillingen på alle planene:

  1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

  2. Klikk Velg hva av/på-knappen gjør på siden Velg en strømstyringsplan.

  3. Velg hva du vil at den mobile datamaskinen skal gjøre når du trykker av/på-knappen, både når den går på batteri og når den går på strøm, ved siden av Når jeg trykker av/på-knappen på siden Angi av/på-knapper og aktiver passordbeskyttelse.

  4. Klikk Lagre endringer.

Slik bruker du en innstilling på en bestemt plan:

  1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

  2. Klikk Endre planinnstillinger på siden Velg en strømstyringsplan for planen du vil endre.

  3. Klikk Endre avanserte strøminnstillinger på siden Endre innstillinger for planen.

  4. Utvid Strømknapper og deksel og Strømknapphandling i kategorien Avanserte innstillinger, og velg deretter hva som skal skje med den mobile datamaskinen når du trykker av/på-knappen, både når den går på batteri og når den går på strøm.

  5. Klikk OK.