Endre stemmen i Skjermleser

Du kan endre hastigheten, volumet eller stemmeleiet som brukes i Skjermleser.

  1. Åpne Skjermleser ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer, Tilbehør, Hjelpemiddel og deretter Skjermleser.

  2. Klikk Stemmeinnstillinger, og gjør deretter ett av følgende:

    • Hvis du vil velge en annen stemme, klikker du stemmen du vil bruke, i Velg stemme-boksen.

    • Hvis du vil ha en raskere stemme, velger du et tall i Angi hastighet-listen. Jo større tall, jo raskere stemme.

    • Hvis du vil ha en høyere stemme, velger du et tall i Angi volum-listen. Jo større tall, jo høyere stemme.

    • Hvis du vil ha et høyere stemmeleie, velger du et tall i Angi stemmeleie-listen. Jo større tall, jo høyere stemmeleie. En stemme i et høyere stemmeleie kan gjøre det enklere for enkelte personer å høre stemmen.

Skjermleser er ikke tilgjengelig for alle språk, så hvis trinnene ovenfor ikke virker, er ikke Skjermleser tilgjengelig for språket ditt.