Når du velger en nasjonal innstilling for formatet for dato, klokkeslett, valuta og mål, endres kalenderen automatisk i Windows for å passe til den nasjonale innstillingen du velger. Enkelte regioner støtter imidlertid flere kalendertyper, og det kan være du vil velge en annen type enn den som velges i Windows.

  1. Åpne Innstillinger for region og språk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Klokke, språk og område og deretter Innstillinger for region og språk.

  2. Klikk kategorien Formater, og klikk deretter Tilpass dette formatet.

  3. Klikk kategorien Dato.

  4. Under Kalender, i listen Kalendertype, velger du en kalendertype.

    Obs!  

    • Listen Kalendertype vises bare hvis det finnes flere kalendertyper tilgjengelig for den nasjonale innstillingen du velger.