Du har flere alternativer for volumkontroll i Windows Media Player, inkludert justering av volumnivået, utkobling av lyden og reduksjon av volumforskjeller i en sang eller mellom ulike sanger. Husk at andre program- og maskinvarekontroller kan virke inn på innstillingene for volumet og lydeffektene i spilleren. Hvis du støter på problemer, kan du prøve å justere dine Windows-lydinnstillinger, de fysiske kontrollene på høyttalerne, subwooferen eller forsterkeren, eller innstillingene i en annen programvare du bruker for å konfigurere lydkortet på din datamaskin. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du justerer høyttalervolumet i Windows, se Hjelp og støtte for Windows.

Vis alle

Slik justerer du volumet eller kobler ut lyden

 • Flytt Volum-glidebryteren for å øke eller senke volumet Bilde av glidebryteren Volum. For å koble ut lyden klikker du knappen DempBilde av Demp-knappen. For å gjenopprette lyden klikker du på nytt knappen DempBilde av Demp-knappen.

Slik reduserer du volumforskjeller i en sang

Du kan unngå store volumsvingninger i et musikkstykke ved å redusere forskjellen mellom de høyeste og de laveste lydene. Denne funksjonen er kun tilgjengelig med filer som er blitt kodet med kodekene Windows Media Audio 9 Lossless eller Windows Media Audio 9 Professional.

 1. Klikk pilen under kategorien Spiller nå, pek på Forbedringer, og klikk så Stille modus.

 2. Klikk koblingen Slå på, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Middels forskjell for å få mindre forskjell mellom høye og lave lyder.

  • Klikk Liten forskjell for å få minst forskjell mellom høye og lave lyder.

 3. For å skjule innstillingene klikker du knappen LukkBilde av lukkeknappen i ruten Forbedringer.

Slik reduserer du volumforskjeller mellom sanger

Hvis sangene spilles med forskjellige volumnivåer, kan du få spilleren til å utjevne (eller "normalisere") volumet slik at du ikke trenger å justere volumet manuelt når en ny sang starter. Spilleren gjør dette ved å lese en volumutjevningsverdi i en fil og så justere volumet tilsvarende ved avspilling. Volumutjevning er kun tilgjengelig med filer i formatet Windows Media eller MP3 og som inneholder en volumutjevningsverdi. Denne verdien legges automatisk til i filene som opprettes under ripping. I tillegg kan du legge denne verdien til filer på din datamaskin som du har lagt til i ditt spillerbibliotek. Ved å legge til denne verdien endres verken kvaliteten på en fil eller fremgangsmåten for avspilling av filen i andre spillere eller bærbare medieenheter. Gjør følgende for å slå på volumutjevning:

 1. Klikk pilen under kategorien Spiller nå, pek på Forbedringer, og klikk så Overtoning og automatisk volumutjevning.

 2. Klikk koblingen Slå på automatisk volumutjevning.

 3. Spill av hele filen for å legge volumutjevningsverdien til en fil. Spilleren vil så jevne ut volumet for denne filen når du spiller den i fremtiden.

 4. For å skjule innstillingene klikker du knappen LukkBilde av lukkeknappen i ruten Forbedringer.
 5. (Valgfritt) Gå frem som følger for å legge en volumutjevningsverdi til filene:

  • Klikk pilen under kategorien Bibliotek, og klikk så Legg til i biblioteket.

  • Klikk Avanserte alternativer, og merk så av for Legg til volumutjevning for alle filer (langsomt).