Endre hva som skjer når du stenger lokket på den mobile datamaskinen

Når du stenger lokket på en mobil datamaskin, kan Windows avsluttes, ikke gjøre noe eller avslutte i strømsparingsmodus, for eksempel vente- eller dvalemodus. Du kan bruke den samme innstillingen på alle strømstyringsplanene, eller du kan bruke forskjellige innstillinger for bestemte planer.

Vis alle

Slik bruker du den samme innstillingen på alle planene:

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. Klikk Velg hva som skjer når lokket lukkes på siden Velg en strømstyringsplan.

 3. Velg hva du vil at den mobile datamaskinen skal gjøre både når den går på batteri, og når den går på strøm, ved siden av Når jeg stenger lokket på siden Definer strømknapper, og slå på passordbeskyttelse.

  Tips!

  • Hvis du vil spare batteriet og raskt fortsette å arbeide, velger du Hvilemodus. Når du aktiverer den mobile datamaskinen, gjenoppretter Windows arbeidsøkten i løpet av noen sekunder.

 4. Klikk Lagre endringer.

Slik bruker du en innstilling på en bestemt plan:

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. Klikk Endre planinnstillinger på siden Velg en strømstyringsplan for planen du vil endre.

 3. Klikk Endre avanserte strøminnstillinger på siden Endre innstillinger for planen.

 4. Utvid Strømknapper og deksel og Handling ved lukking av deksel i kategorien Avanserte innstillinger, og velg deretter hva som skal skje med den mobile datamaskinen når du stenger lokket, både når den går på batteri, og når den går på strøm.

 5. Klikk OK.