Velge hvilke bilder og videoer som vises i Windows Fotogalleri

Windows Fotogalleri er utformet for å automatisk vise bilder og videoer lagret i Bilder-mappen på datamaskinen. Du kan endre innholdet i Fotogalleri når som helst ved å legge til og fjerne mapper, noe som er praktisk hvis du lagrer noen av bildene og videoene på en annen plassering enn Bilde-mappen på datamaskinen. Du kan også legge til individuelle bilder og videoer i Fotogalleri uten å legge til hele mappen.

Vis alle

Legge til en mappe i Fotogalleri

Når du legger til en mappe i Fotogalleri, vises alle bildene og videoene i mappen der. Husk på at du bare kan legge til én mappe i Fotogalleri om gangen, slik at du må gjenta disse trinnene for hver mappe du vil legge til.

 1. Åpne Windows Fotogalleri ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Fotogalleri.

 2. Klikk Legg til mappe i galleriFil-menyen.

 3. Klikk mappen som inneholder bildene og videoene du vil legge til, og klikk deretter OK.

Advarsel!

 • Du bør unngå å legge til bestemte mapper i Fotogalleri. Mappen Lokal disk kalles for eksempel rotmappe fordi den representerer hele harddisken. Hvis du legger til denne mappen i Fotogalleri, vil programmet kjøre sakte. Du bør unngå å legge til Windows-mappen og andre systemmapper i Fotogalleri av lignende grunner.

Legge til ett bilde eller én video i Fotogalleri

Du kan legge til enkelt-bilder og -videoer i Fotogalleri uten å automatisk ta med alle de andre filene som er lagret i samme mappe.

 1. Åpne mappen som inneholder bildet eller videoen du vil legge til i Fotogalleri.

 2. Åpne Windows Fotogalleri ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Fotogalleri.

 3. Dra bildet eller videoen fra mappen til Fotogalleri-vinduet.

  Bildet eller videoen kopieres til Bilder-mappen og legges automatisk til i Fotogalleri.

Obs!

 • Bare bilder og videoer kan legges til i Fotogalleri. Hvis du prøver å legge til en annen type fil, kopieres den til Bilder-mappen, men den vises ikke i Fotogalleri.

 • Det er mange forskjellige typer bilder, og ikke alle vil vises i Fotogalleri. Bilder med for eksempel gif-filnavn vises ikke i Fotogalleri.

Fjerne en mappe fra Fotogalleri

Når du fjerner en mappe fra Fotogalleri, sletter du den ikke fra datamaskinen. Hvis du fjerner en mappe, viser ikke Fotogalleri bildene og videoene som var i den mappen, men mappen finnes fremdeles på datamaskinen din.

Du kan når som helst fjerne mapper du har lagt til i Fotogalleri, men du kan ikke fjerne mappene som er i Fotogalleri som standard. Hvis du fjerner en mappe, vises den ikke i Fotogalleri. Selv om du kan fjerne mapper fra Fotogalleri, kan du ikke fjerne enkeltbilder eller -videoer. Du kan imidlertid slette bilder fra Fotogalleri når som helst. Hvis du sletter et bilde, slettes det fra datamaskinen som om du slettet det fra Bilder-mappen.

Du kan i tillegg ikke fjerne en undermappe uten å fjerne mappen på øverste nivå også. I følgende eksempel kan du fjerne mappen kalt Familie, som også fjerner alle undermappene. Du kan imidlertid ikke fjerne bare mappen kalt Barn eller Besteforeldre.

Bilde som viser undermapper i Fotogalleri
Du kan ikke fjerne en undermappe fra Fotogalleri uten å fjerne mappen på øverste nivå
 1. Åpne Windows Fotogalleri ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Fotogalleri.

 2. I navigasjonsruten høyreklikker du mappen du vil fjerne, og deretter klikker du Fjern fra galleri.

Advarsel!

 • Fotogalleri er en annen måte å vise og ordne bilder og videoer på. Det viser bilder og videoer du har lagret i Bilder-mappen og i andre mapper på datamaskinen. Det er ikke en erstatning for mapper på datamaskinen. Du bør derfor ikke slette bilder i Fotogalleri eller i Bilder-mappen med mindre du faktisk har til hensikt å slette bilder fra datamaskinen. Hvis du gjør det, slettes de fra datamaskinen og vises ikke lenger i Bilder-mappen eller i Fotogalleri.