Velge hvilken tekst som skal leses høyt av Skjermleser

Skjermleser leser høyt teksten som vises på skjermen, og beskriver skrivebordet og alle åpne vinduer. Du kan også få Skjermleser til å lese høyt det du skriver inn, i tillegg til å melde fra om hendelser som skjer på skjermen (for eksempel dialogbokser som vises).

Skjermleser er ikke tilgjengelig for alle språk, så hvis trinnene nedenfor ikke virker, er ikke Skjermleser tilgjengelig for språket ditt.

Slik velger du teksten som Skjermleser alltid leser:

 1. Åpne Skjermleser ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer, Tilbehør, Hjelpemiddel og deretter Skjermleser.

 2. Gjør ett eller flere av følgende under boksen Hovedinnstillinger for Skjermleser:

  • Hvis du vil høre det du skriver inn, merker du av for Uttal brukertastetrykk.

  • Hvis du vil høre bakgrunnshendelser, for eksempel varsler, merker du av for Annonser systemmeldinger.

  • Hvis du vil høre et varsel når skjermen ruller, merker du av for Annonser rullevarslinger.

Slik velger du spesifikke elementer som Skjermleser skal lese:

 1. Åpne Skjermleser ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer, Tilbehør, Hjelpemiddel og deretter Skjermleser.

 2. Bruk hurtigtastene i tabellen nedenfor til å angi hvilken tekst du vil at Skjermleser skal lese.

  Bruke denne hurtigtasten Hvis du vil
  Bruke denne hurtigtasten

  CTRL+SKIFT+ENTER

  Hvis du vil

  Få informasjon om gjeldende element

  Bruke denne hurtigtasten

  CTRL+SKIFT+MELLOMROM

  Hvis du vil

  Lese hele det merkede vinduet

  Bruke denne hurtigtasten

  CTRL+ALT+MELLOMROM

  Hvis du vil

  Lese oppsettet til det merkede vinduet

  Bruke denne hurtigtasten

  ALT+HOME

  Hvis du vil

  Få informasjon om gjeldende element

  Bruke denne hurtigtasten

  ALT+END

  Hvis du vil

  Få et sammendrag av gjeldende element

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+SKIFT+G

  Hvis du vil

  Lese en beskrivelse av de avhengige elementene til det merkede elementet

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+CTRL+G

  Hvis du vil

  Lese en beskrivelse av de ikke-avhengige elementene som er ved siden av det merkede elementet

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+CTRL+HOME

  Hvis du vil

  Gå inn i virtuell navigasjonsmodus, som gjør at du kan få tilgang til Skjermleser-kommandoer uten å bytte fra programmet du arbeider i

  Bruke denne hurtigtasten

  CTRL

  Hvis du vil

  Avslutte lesing av tekst i Skjermleser

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+Q

  Hvis du vil

  Flytte den merkede teksten til starten av forrige tekstmønster

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+W

  Hvis du vil

  Flytte den merkede teksten til starten av neste tekstmønster

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+E

  Hvis du vil

  Flytte den merkede teksten til starten av gjeldende tekstmønster

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+R

  Hvis du vil

  Flytte den merkede teksten til slutten av gjeldende tekstmønster

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+F2

  Hvis du vil

  Merke all tekst med gjeldende tekstmønster

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+F3

  Hvis du vil

  Lese gjeldende tegn

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+F4

  Hvis du vil

  Lese gjeldende ord

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+F5

  Hvis du vil

  Lese gjeldende linje

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+F6

  Hvis du vil

  Lese gjeldende avsnitt

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+F7

  Hvis du vil

  Lese gjeldende side

  Bruke denne hurtigtasten

  INSERT+F8

  Hvis du vil

  Lese gjeldende dokument