ClearType: vanlige spørsmål

Her er svar på noen vanlige spørsmål om ClearType:

Vis alle

Hva er ClearType?

ClearType er en teknologi for visning av dataskrifter, slik at de ser klare og jevne ut. ClearType gjør tekst på skjermen mer detaljert og er derfor enklere å lese over lengre tid uten å måtte anstrenge øynene eller føle seg trøtte. Det fungerer spesielt bra når du bruker LCD-apparater, inkludert flatskjermer, mobile datamaskiner og mindre, håndholdte enheter.

Hvordan bruker jeg ClearType?

ClearType er slått på som standard i Windows. Hvis det imidlertid er slått av, kan du slå det på igjen.

Slik slår du på ClearType:

  1. Åpne Visningsinnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Fargevalg. Hvis dialogboksen Visningsinnstillinger ikke vises, klikker du Åpne egenskaper for klassisk utseende nederst på siden.

  2. Klikk Effekter.

  3. I dialogboksen Effekter velger du Bruk følgende metode for kantutjevning av skjermskrifter.

  4. Klikk ClearType i listen, og klikk deretter OK.

Obs!

  • Om du velger Standard eller ClearType i listen, må du ha et skjermkort og en skjerm som har støtte for en fargeinnstilling på minst 256 farger. Du får best resultat med støtte for Tusener av farger (24-biters) eller Millioner av farger (32-biters). Du kan endre fargekvaliteten i Skjerminnstillinger på Kontrollpanelet.

    Åpne Skjerminnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

Hvorfor ble ClearType utviklet?

ClearType er utviklet for å gjøre det mulig å lese tekst på skjermen over lengre tid. Det var stor forskjell mellom å lese mange utskrevne sider og lese den samme mengden tekst på en dataskjerm, og forskere ville finne ut hvorfor. De utforsket hvilke typografiske kvaliteter gjør at det menneskelige øyet og hjernen gjenkjenner bokstaver og omdanner dem til ord, setninger og—til syvende og sist—mening.

De fant ut at for å gjøre lesing utholdelig, må det for det meste være en underbevisst aktivitet. Hvis bokstaver er for kantete eller ikke flyter sammen i et lett gjenkjennelig mønster, blir leseren mer fokusert på enkeltbokstavene og distraheres fra å fatte den helhetlige meningen av teksten. Derfor kan lesing på skjermen virke trettende. ClearType jevner ut utseendet til bokstaver slik at lesere kan fokusere på ideer i stedet for å konsentrere seg om visningen.

Hvordan virker det?

Hvis du vil forstå hvordan ClearType fungerer, må du først forstå litt om skjermgrafikk. Skjermvisninger består av piksler. Piksler inngår også i de ulike bokstavtypene i hver skrift.

Hver piksel i en skrift har tre deler: rød, blå og grønn.

ClearType forbedrer oppløsningen ved å slå av og på hver av fargene i pikselen. Før ClearType måtte hele pikselen slås av og på. Denne økte kontrollen over røde, blå og grønne deler av en piksel kan forbedre skarpheten på en LCD-skjerm med opptil 300 prosent.

Hva slags skjerm trenger jeg for å bruke ClearType: LCD eller CRT?

Du kan bruke begge disse skjermtypene, men du får best resultat med en LCD-skjerm. Grunnen til dette er at ClearType er laget for LCD-teknologi som holder bestemte piksler på bestemte steder. ClearType drar nytte av at piksler holdes på plass ved å slå av og på deler av pikslene. ClearType fungerer ikke på samme måte på en CRT-skjerm siden den bruker elektronstråler til å eksitere, eller flytte rundt på, piksler i stedet for å holde dem på plass.

Det kan likevel hende at du ser noe forbedring i skarpheten med ClearType på en CRT-skjerm siden ClearType jevner ut skriftkantene. Dette kalles antialiasing.

Kan jeg justere ClearType?

Ja. Du kan bruke et justeringsprogram på Internett for å justere lesbarheten til elementer på skjermen.

Gå til Microsofts webområde for typografi, og følg instruksjonene for å justere ClearType.

Er noen skrifter optimalisert for ClearType?

Ja. Denne versjonen av Windows har nye skrifter som er konstruert for bruk med ClearType, inkludert Constantia, Cambria, Corbel, Candara, Calibri og Consolas.

Disse skriftene er plassert i mappen Fonts.

Åpne Skrifter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Skrifter.