Koble til en annen datamaskin ved hjelp av webtilkobling til eksternt skrivebord

Webtilkobling til eksternt skrivebord kan brukes til å koble til en ekstern datamaskin over Internett. Hvis vil gjøre dette, må den eksterne datamaskinen kjøre Windows, og webtilkobling til eksternt skrivebord må være installert. Slik kobler du til en ekstern datamaskin ved hjelp av en webtilkobling

  1. Åpne Internet Explorer eller en annen webleser, og skriv inn URL-adressen med den eksterne datamaskinens navn eller IP-adresse etterfulgt av /tsweb/. Eksempel:

    • Hvis datamaskinens navn er MinDatamaskin, skriver du http://mindatamaskin/tsweb/.

    • Hvis IP-adressen er 192.168.1.120, skriver du http://192.168.1.120/tsweb/.

  2. I påloggingsskjermbildet Webtilkobling til eksternt skrivebord i Koble til eller Server, skriver du inn servernavnet (navnet på den eksterne datamaskinen), og deretter klikker du Koble til.

  3. Skriv inn brukernavnet og passordet, og klikk deretter OK.

Når du er klar til å koble fra, logger du av og lukker webleseren.

Obs!  

  • Hvis du ikke kan koble til den eksterne datamaskinen og bruker en brannmur, åpne TCP-port 80. Hvis du vil ha mer informasjon, se Åpne en port i Windows-brannmur.