Konvertering av filer før synkronisering i Windows Media Player: vanlige spørsmål

Her er svar på noen vanlige spørsmål om konvertering av filer før synkronisering i Windows Media Player. Hvis du ikke ser ditt spørsmål i listen, kan du gå til Windows Vanlige spørsmål om Media Player online.

Vis alle

Er det alltid nødvendig å konvertere filer før synkronisering?

Nei. Konvertering forekommer bare hvis enheten krever at filene skal konverteres til et kvalitetsnivå og/eller format som er optimalisert for avspilling på enheten. Konvertering påvirker ikke den opprinnelige filen.

Kan jeg deaktivere konvertering?

På enkelte eldre enheter er det mulig å deaktivere konvertering. Det er imidlertid ikke mulig å gjøre dette på en enhet som støtter MTP (Media Transfer Protocol), fordi en MTP-enhet rapporterer til Windows Media Player om konvertering er nødvendig, for å sikre at du kan spille av filer på enheten. Hvis du har en enhet der du kan deaktivere konvertering, må du huske på at hvis du gjør dette, kan det føre til at enheten ikke kan spille av filer, eller at enheten ikke virker som forventet hvis du synkroniserer filer som overskrider enhetens funksjoner. Derfor bør du som standard tillate at filer konverteres før synkronisering. Gjør følgende for å deaktivere konvertering på en enhet som støtter dette:

 1. Klikk pilen under kategorien Synkronisering, pek på enheten og klikk så Avanserte alternativer.

 2. Dialogboksen Egenskaper for enheten vises. Klikk kategorien Kvalitet, og fjern deretter merket for Konverter filer, bilder, videoer og TV-programmer slik denne enheten krever.

Kan jeg velge kvaliteten på filene som konverteres?

Ja. Du bør generelt tillate at spilleren velger kvalitetsnivå automatisk, for å sikre at enheten kan spille av filene. Hvis du ønsker å synkronisere filer til enheten med et høyere kvalitetsnivå, må du først se i dokumentasjonen for enheten for å kontrollere hvilket kvalitetsnivå enheten støtter. Vær også oppmerksom på at hvis du synkroniserer en fil som er under angitt kvalitetsnivå, synkroniseres filen med sitt eksisterende kvalitetsnivå (filens kvalitetsnivå vil ikke bli høyere). Du kan gjøre følgende for å endre kvalitetsnivået for konverterte filer:

 1. Klikk pilen under kategorien Synkronisering, pek på enheten og klikk så Avanserte alternativer.

 2. Dialogboksen Egenskaper for enheten vises. Klikk kategorien Kvalitet, og velg deretter kvalitetsinnstillingene du ønsker for musikk og video. (Det er ikke mulig å angi kvalitetsinnstillinger for konvertering av bilder.) Den faktiske bithastigheten for filen kan være litt forskjellig fra bithastigheten du velger.

Du kan også gjøre følgende for å velge at spilleren skal bruke mer datamaskinkraft for å øke kvaliteten på konverterte videofiler:

 1. Klikk pilen under kategorien Synkronisering, og klikk så Flere alternativer.

 2. Klikk Avansert.

 3. I dialogboksen Alternativer for filkonvertering merker du av for Velg kvalitet fremfor hastighet ved konvertering av video (øker konverteringstiden).

Går det an å redusere tiden det tar å konvertere?

Ja. Hvis du har angitt at enheten skal synkroniseres automatisk, kan du aktivere konvertering i bakgrunnen. Når du gjør dette, vil alle filer som krever konvertering før de kan synkroniseres, blir konvertert i bakgrunnen, noe som redusererer tiden det tar å synkronisere. Bakgrunnskonvertering er som standard aktivert for videofiler. Gjør følgende for å aktivere bakgrunnskonvertering for lydfiler:

 1. Klikk pilen under kategorien Synkronisering, og klikk så Flere alternativer.

 2. Klikk Avansert.

 3. I dialogboksen Alternativer for filkonvertering merker du av for Tillat at lydfiler konverteres i bakgrunnen.

Når det er aktivert, startes konvertering i bakgrunnen når alle av følgende forekommer:

 • Windows Media Player kjører og datamaskinen har vært inaktiv (ikke mottat inndata fra mus eller tastatur) i 10 minutter.

 • Enheten er koblet fra datamaskinen. (Hvis enheten er koblet til, blir filene konvertert og synkronisert.)

 • Datamaskinen er plugget i (i stedet for å kjøre på batteristrøm).

Når konverteringen starter, kan du bruke datamaskinen igjen. Spilleren må fortsette å kjøre mens konverteringen pågår, men du kan minimere den til oppgavelinjen i Windows. Konverteringsprosessen kjøres ved inaktiv prioritet. Dette betyr at konverteringen bruker all prosessorkapasitet som ikke brukes til andre ting, men skal ikke påvirke din bruk av datamaskinen. Konverteringen stopper når ett av følgende oppstår:

 • Alle filene er konvertert.

 • Du avslutter Windows Media Player.

 • Mappen der de konverterte filene lagres, oppnår angitt mengde diskplass.

 • Datamaskinen går over til å bruke batteristrøm (konverteringen gjenopptas når du kobler til datamaskinen igjen).