Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

Hvis du vil opprette en partisjon eller et volum (de to begrepene brukes ofte om hverandre om samme ting) på en harddisk, må du enten ha utildelt (tom) plass på harddisken eller ledig plass innenfor en utvidet partisjon på harddisken.

Hvis det ikke finnes utildelt plass, kan du opprette litt ved å krympe en eksisterende partisjon, slette en partisjon eller ved å bruke et partisjonsprogram fra en tredjepart.Du finner mer informasjon i Kan jeg partisjonere harddisken på nytt?Du finner mer informasjon om å formatere en harddisk på nytt i "Hva er å formatere på nytt?" nedenfor.

Vis alle

Slik oppretter og formaterer du en partisjon (volum)

Når du oppretter partisjoner på en standarddisk ved hjelp av Diskbehandling, formateres de tre første partisjonene du oppretter, som primærpartisjoner.Fra og med det fjerde volumet konfigureres hvert volum som en logisk stasjon i en utvidet partisjon.Du finner mer informasjon i Hva er partisjoner og logiske stasjoner?

 1. Åpne Datamaskinbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy og deretter dobbeltklikkeDatamaskinbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Klikk Diskbehandling under Lagringsplass i navigasjonsruten.

 3. Høyreklikk et ledig område på harddisken, og klikk deretter Nytt enkelt volum.

 4. Klikk på Neste i Veiviser for nytt enkelt volum.

 5. Skriv inn størrelsen i megabyte (MB) på volumet du vil opprette, eller godta den maksimale standardstørrelsen, og klikk deretter på Neste.

 6. Godta standard stasjonsbokstav eller velg en ny stasjonsbokstav som skal identifisere partisjonen, og klikk deretter på Neste.

 7. Gjør ett av følgende i dialogboksen Formater partisjon:

  • Hvis du ikke vil formatere volumet nå, klikker du Ikke formater dette volumet, og deretter klikker du Neste.

  • Hvis du vil formatere volumet med standardinnstillingene, klikker du på Neste.

 8. Gjennomgå alternativene, og klikk deretter på Fullfør.

Slik formaterer du en eksisterende partisjon (volum)

Advarsel!  

 • Hvis du formaterer et volum, ødelegges alle data på partisjonen.Pass på at du sikkerhetskopierer alle dataene du vil beholde, før du begynner.

 • Du kan ikke formatere en disk eller partisjon som brukes for øyeblikket, inkludert partisjonen som Windows er installert på.

 • Hurtigformatering er et formateringsalternativ som oppretter en ny filtabell på harddisken, men ikke overskriver eller sletter volumet fullstendig.Hurtigformatering er mye raskere enn normal formatering, som sletter alle eksisterende data på volumet fullstendig.

 1. Åpne Datamaskinbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy og deretter dobbeltklikkeDatamaskinbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Klikk Diskbehandling under Lagringsplass i navigasjonsruten.

 3. Høyreklikk på volumet du vil formatere, og klikk deretter på Formater.

 4. Hvis du vil formatere volumet med standardinnstillingene, klikker du på OK i dialogboksen Formater og klikker deretter på OK på nytt.

Hva er å formatere på nytt?

Å formatere på nytt henviser til å formatere en harddisk eller partisjon som allerede er formatert, eller som inneholder data.Når du formaterer en disk på nytt, slettes alle data på disken.

Før i tiden ble å formatere harddisken på nytt og installere Windows på nytt av og til anbefalt som metode for reparasjon av et alvorlig problem med datamaskinen.Ved å formatere på nytt ble problemet løst på bekostning av å slette alt på datamaskinen.Du måtte deretter installere alle programmer på nytt ved å bruke de opprinnelige installasjonsfilene eller -diskene, og deretter måtte du gjenopprette alle de personlige filene, for eksempel dokumenter, musikk og bilder, fra sikkerhetskopier som du hadde tatt tidligere.

I denne versjonen av Windows er det mange gjenopprettingsalternativer som er mindre drastiske, og som gjør det enklere å begynne å løse datamaskinproblemer.Hvis du vil ha mer informasjon, søk etter "systemgjenopprettingsalternativer" i Windows Hjelp og støtte.Å formatere på nytt og installere på nytt bør bare brukes som en siste utvei hvis alle andre alternativer for gjenoppretting eller diagnostisering ikke har virket.

Du kan ikke formatere en disk eller partisjon som brukes for øyeblikket, på nytt, inkludert partisjonen som Windows er installert på.Dette er en sikkerhetsfunksjon, slik at du ikke kan slette Windows ved et uhell.Hvis du vil formatere harddisken til datamaskinen på nytt og installere Windows på nytt, starter du datamaskinen på nytt ved å bruke Windows-installasjonsplaten (dette kalles å starte fra installasjonsplaten).Under installasjonen kan du partisjonere harddisken og formatere den på nytt og deretter installere Windows på nytt.Når du gjør dette, slettes alle filer og programmer, så pass på at du sikkerhetskopierer dataene og programfilene før du begynner.Hvis du vil ha mer informasjon, søk etter "installere Windows og installere Windows på nytt" i Windows Hjelp og støtte.