Tilpasse Windows Sidepanel

Du kan tilpasse Windows Sidepanel ved å skjule det, vise det over andre vinduer, legge til og fjerne miniprogrammer på det, koble fra miniprogrammer og plassere dem på skrivebordet med mer.

Windows Sidepanel
Windows Sidepanel
Vis alle

Åpne Sidepanel

 • Åpne Windows Sidepanel ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer, Tilbehør og deretter Windows Sidepanel.

Tips!

 • Du kan også åpne Windows Sidepanel ved å klikke Start Startknapp, skrive inn sidepanel i søkeboksen og deretter trykke ENTER.

Finne Sidepanel

 • Høyreklikk sidepanelikonet‌ Windows Sidepanel-ikon i systemstatusfeltet (helt til høyre på oppgavelinjen), og klikk deretter Åpne.

  Obs!

  • Du kan ikke endre bredden på Sidepanel. Du kan imidlertid koble miniprogrammer fra Sidepanel og plassere dem hvor som helst på skrivebordet:

   • Høyreklikk sidepanelikonet Programikon for Windows Sidepanel, og klikk deretter Avslutt.

Lukke Sidepanel

Frakoblede miniprogrammer på skrivebordet lukkes ikke når du lukker Sidepanel.

 • Høyreklikk Sidepanel, og klikk deretter Lukk Sidepanel.

  Hvis du vil åpne Sidepanel igjen, høyreklikker du sidepanelikonet Programikon for Windows Sidepanel i systemstatusfeltet (helt til høyre på oppgavelinjen) og klikker Åpne.

Avslutte Sidepanel

Når du avslutter Sidepanel, lukkes Sidepanel og alle miniprogrammer. Også sidepanelikonet i systemstatusfeltet blir fjernet.

 • Høyreklikk sidepanelikonet Programikon for Windows Sidepanel, og klikk deretter Avslutt.

Vise Sidepanel og miniprogrammer over andre vinduer

Du kan velge å vise Sidepanel og eventuelle frakoblede miniprogrammer på skrivebordet oppå andre åpne vinduer, slik at de alltid er synlige. Hvis åpne vinduer er maksimert, låses de automatisk til Sidepanel.

 1. Open egenskaper for Windows Sidepanel ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Windows Egenskaper for sidepanel.

 2. Merk av for Sidepanel alltid øverst, og klikk deretter Bruk.
  – eller –
  Høyreklikk et frakoblet miniprogram, og klikk deretter Alltid øverst.

Legge til et miniprogram

Du kan legge til installerte miniprogrammer i Sidepanel. Hvis du vil, kan du legge til flere forekomster av et miniprogram. Hvis du for eksempel vil vise tiden i to tidssoner, kan du legge til to forekomster av klokken og stille dem hver for seg.

 1. Høyreklikk Sidepanel, og klikk deretter Legg til miniprogrammer.

 2. Dobbeltklikk et miniprogram for å legge det til.

Endre visningsrekkefølge for miniprogrammer i Sidepanel

 • Dra ønsket miniprogram til et nytt sted i Sidepanel.

Plassere et miniprogram på skrivebordet

Du kan koble miniprogrammer fra Sidepanel og plassere dem hvor som helst på skrivebordet.

 1. Høyreklikk miniprogrammet du vil koble fra, og klikk deretter Koble fra Sidepanel.

 2. Dra miniprogrammet til ønsket sted på skrivebordet.

Obs!

 • Hvis du vil flytte miniprogrammet tilbake til Sidepanel, høyreklikker du miniprogrammet og klikker Koble til Sidepanel.

 • Miniprogrammene vises med fast størrelse i Sidepanel. Mange miniprogrammer blir imidlertid automatisk litt større når du kobler dem fra Sidepanel og plasserer dem på skrivebordet.

  1. Høyreklikk miniprogrammet du vil koble fra, og klikk deretter Koble fra Sidepanel.

  2. Dra miniprogrammet til ønsket sted på skrivebordet.

Fjerne et miniprogram fra Sidepanel

 • Høyreklikk miniprogrammet, og klikk deretter Lukk miniprogram.

Gjenopprette et miniprogram

Gjør følgende hvis du har fjernet et miniprogram fra Sidepanel og vil legge det til igjen:

 1. Klikk plusstegnet (+) øverst i Sidepanel for å åpne miniprogramgalleriet.

  Knapp for å legge til miniprogram
  Knapp for å legge til miniprogram
 2. Bla til miniprogrammet du vil gjenopprette, høyreklikk miniprogrammet og klikk deretter Legg til.

Tips!

 • Hvis du vil gjenopprette eller flytte et miniprogram, kan du ganske enkelt dra det dit du vil ha det.

Søke etter miniprogrammer som er installert på datamaskinen

 1. Klikk plusstegnet (+) øverst i Sidepanel for å åpne miniprogramgalleriet.

  Knapp for å legge til miniprogram
  Knapp for å legge til miniprogram
 2. Skriv inn navnet på miniprogrammet du vil søke etter, i søkeboksen. Etter hvert som du skriver, begrenses listen over miniprogrammer til det som ligner mest.

Tips!

 • Du kan begrense søket ytterligere ved å klikke pilen til høyre for søkeboksen og velge et av elementene i listen. Hvis du for eksempel klikker Nylig installerte miniprogrammer, begrenses søket til miniprogrammer som er installert de siste tretti dagene.

Endre alternativer for ett enkelt miniprogram

 • Høyreklikk miniprogrammet du vil endre, og klikk deretter Alternativer.

Obs!

 • Noen miniprogrammer har kanskje ikke alternativer.

Avinstallere et miniprogram

 1. Klikk plusstegnet øverst i Sidepanel for å åpne miniprogramgalleriet.

  Knapp for å legge til miniprogram
  Knapp for å legge til miniprogram
 2. Høyreklikk miniprogrammet, og klikk deretter Avinstaller.

Obs!

 • Hvis du avinstallerer miniprogrammer som fulgte med Windows, kan du gjenopprette dem i miniprogramgalleriet ved å gjøre følgende:

  1. Open egenskaper for Windows Sidepanel ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Windows Egenskaper for sidepanel.

  2. Klikk Gjenopprett miniprogrammer som ble installert med Windows .

Flytte Sidepanel

Du kan flytte Sidepanel til venstre på skjermen eller til en annen skjerm hvis du bruker flere skjermer.

 1. Open egenskaper for Windows Sidepanel ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Windows Egenskaper for sidepanel.

 2. Under Vis Sidepanel på denne siden av skjermen velger du hvilken side av skjermen du vil vise Sidepanel på.

 3. Under Vis Sidepanel på skjerm velger du hvilken skjerm du vil vise Sidepanel på.

Plassere Sidepanel på en annen skjerm

Hvis du bruker to eller flere skjermer, kan du plassere Sidepanel på hvilken som helst av skjermene.

 1. Open egenskaper for Windows Sidepanel ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Windows Egenskaper for sidepanel.

 2. Under Vis Sidepanel på skjerm velger du hvilken skjerm du vil vise Sidepanel på.

Bla gjennom miniprogrammer ved hjelp av en hurtigtast

 • Trykk Windows-logotasten Windows-logotast+ G, og fortsett deretter å trykke G for å bla gjennom miniprogrammene.