Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 7 og Windows Internet Explorer 8.

Når du åpner websider, lagrer Internet Explorer informasjon om webområdene du besøker og opplysninger som du ofte blir bedt om å oppgi (slik som navn og adresse). Internet Explorer lagrer følgende typer informasjon:

 • Midlertidige Internett-filer

 • Informasjonskapsler

 • En logg over webområdene du har besøkt

 • Informasjonen som du legger inn på webområder eller i adresselinjen (herunder navnet og adressen din samt adressene til webområdene som du har besøkt tidligere)

 • Lagrede webpassord

 • Midlertidig informasjon lagret av weblesertillegg

Uansett om du sletter websideloggen eller bare informasjonskapsler, bør du lukke Internet Explorer når du er ferdig, for å slette informasjonskapsler som fremdeles ligger i minnet fra gjeldende webleserøkt. Dette er spesielt viktig når du bruker en offentlig tilgjengelig datamaskin. Du beholder listen over favoritter og feedabonnement selv om du sletter webleserloggen. Det kan ta en stund å slette loggen hvis du har mange filer og stor logg.

Vis alle

Slik sletter du hele eller deler av leserloggen din i Internet Explorer 8:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Sikkerhetsknappen, og klikk deretter Slett leserloggen.

 3. Velg avmerkningsboksen ved siden av hver informasjonskategori som du vil slette.

 4. Merk av for alternativet Bevar data fra favorittwebsider hvis du ikke vil slette informasjonskapsler og filer som assosieres med websider på favoritter-listen din.

 5. Klikk Slett. Dette kan ta en stund, hvis du har mange filer og stor logg.

Obs!

 • Du kan bruke Internet Explorer-funksjonen InPrivate-visning for å unngå å etterlate deg en logg mens du søker på weben. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva er InPrivate-visning?.

 • Du kan slette alle innstillinger som har endret seg siden Internet Explorer først ble installert, inkludert leserloggen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tilbakestille Internet Explorer 8-innstillinger.

Slik sletter du hele eller deler av leserloggen din i Internet Explorer 7:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Slett leserloggen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ønsker å slette en del av leserloggen, klikker du ved siden av hver informasjonskategori du ønsker å slette.

  • Hvis du vil slette hele leserloggen, klikk Slett alt.

   Obs!   

 4. Klikk Lukk når du er ferdig.