Søke etter bilder etter dato

Ditt digitale kamera merker bildene med datoen og klokkeslettet de ble tatt. Andre bilder, for eksempel bilder som er skannet fra kopier eller lysbilder, er vanligvis merket med datoen de ble skannet eller opprettet. Du kan bruke denne informasjonen til å søke etter bilder på datamaskinen.

 1. Åpne Windows Fotogalleri ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Fotogalleri.

 2. Under Dato i navigasjonsruten gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil vise alle bildene som er tatt i et bestemt år, klikker du året i navigasjonsruten.

  • Hvis du vil begrense utvalget til bilder som er tatt i en bestemt måned, klikker du året og deretter klikker du en måned.

  • Hvis du vil begrense utvalget til bilder som er tatt på en bestemt dato, klikker du måneden og deretter en klikker du en dato.

   Bilde av navigasjonsruten som viser datoer
   Navigasjonsruten viser datoene

Bildene som ble tatt i det valgte tidsrommet, vises i Fotogalleri.

Tips!

 • Du kan bruke søkeboksen til ytterligere å finjustere resultatene ved å søke etter informasjon som filnavn eller klassifisering for enklere å finne et bestemt bilde i tidsrommet. Du kan også opprette egendefinert informasjon kalt merker og koble dem til bildene for ytterligere å forbedre måten du finner og ordner bildene på.