Få hjelp med Enhetsbehandling-feil

Enhetsbehandling hjelper deg å fastslå hvilke maskinvareenheter som er installert på datamaskinen, og om de fungerer som de skal. Hvis en av enhetene ikke fungerer som den skal, vises et ikon ved siden av enhetsnavnet. Hvis Enhetsbehandling ikke kan identifisere enheten, merkes den som en ukjent enhet.

Bilde av Enhetsbehandling som viser en enhet som ikke fungerer som den skal
Det vises et ikon ved siden av alle enheter som ikke fungerer som de skal. I dette eksemplet fungerer ikke en biometrisk matematikkprosessor (fingeravtrykkleser).

Når en enhet ikke fungerer som den skal, viser Enhetsbehandling vanligvis en feilmelding sammen med en feilkode. Det finnes mange forskjellige Enhetsbehandling-feilkoder. Hvis du vil ha en forklaring på hva hver enkelt kode betyr, og et løsningsforslag for hver kode, gå til Forklaring av feilkoder generert av Enhetsbehandling på webområdet Microsoft Hjelp og støtte.

Tips!