Du kan skrive ut nesten alle dokumenter, bilder, websider eller filer som kan vises på datamaskinen. Hvis utskrifter er nytt for deg, kan denne artikkelen gjøre det lettere å forstå skrivertyper, hvordan skriveren kobles til datamaskinen og vanlige utskriftsalternativer.

Forstå skrivertyper og -teknologier

Skrivere kategoriseres etter måten de reproduserer tekst og grafikk på papir på. Hver type skriver har sine fordeler.

Blekkskrivere

Blekkskrivere skriver ut ved å plassere små punkter av blekk på en side for å reprodusere tekst eller grafikk. Blekkskrivere kan skrive med farget eller svart blekk. Selv om blekkpatroner må skiftes ut med jevne mellomrom, blir blekkskrivere ofte kjøpt for hjemmebruk fordi de er relativt billige. Noen blekkskrivere kan reprodusere høykvalitets bilder og detaljert grafikk.

Bilde av en blekkskriver
Blekkskriver

Laserskrivere

Laserskrivere bruker toner, en finkornet, pulveraktig substans, til å reprodusere tekst og grafikk på papir. Laserskrivere kan skrive ut med farget eller svart blekk, men laserskrivere for fargeutskrift er vanligvis dyrere. En laserskriver som bare kan skrive ut med svart blekk, kalles noen ganger en monokrom skriver.

Laserskrivere har vanligvis papirmagasin med høy kapasitet som ikke trenger å etterfylles like ofte som blekkskriverens papirmater. De kan også skrive ut flere sider per minutt enn de fleste blekkskrivere, og skrive ut flere sider per patron. Hvis du skriver ut store volum, betyr det at en laserskriver kan koste mindre per side som skrives ut.

Bilde av en laserskriver
Laserskriver

Flerfunksjonsskrivere

Blekkskrivere eller laserskrivere som også lar deg fakse, kopiere eller skanne dokumenter, kalles ofte flerfunksjonsskrivere. Det er enklere å koble én enkelt flerfunksjonsskriver til datamaskinen enn å koble til flere enheter. Du kan kanskje også bruke noen av flerfunksjonsskriverens funksjoner uten å slå på datamaskinen.

Bilde av en flerfunksjonsskriver
Flerfunksjonsskriver

Koble til en skriver

Noen skrivere lar deg skrive ut uten å bruke datamaskinen. Du kan for eksempel skrive ut fotografier direkte fra et digitalt kameras minnekort. Hvis du imidlertid kobler skriveren til datamaskinen, kan du skrive ut dokumenter, filer, bilder, websider og mye mer. Hvis du trenger mer informasjon om hvordan du kobler til en skriver, se Legge til eller fjerne en skriver

Når du legger til en skriver, installerer Windows automatisk programvaren som får skriveren til å fungere sammen med datamaskinen. En skriver kan legges til med en kablet eller trådløs tilkobling.

Kablede skrivere

En kablet skriver er enhver skriver som kobles til en datamaskin ved hjelp av en kabel og en port på datamaskinen. De fleste skrivere bruker en USB-kabel (Universal Serial Bus). Når en kablet skriver kobles til datamaskinen og slås på, forsøker Windows automatisk å installere skriveren for deg. Hvis Windows ikke greier å identifisere skriveren, kan du finne og legge til skriveren manuelt.

Trådløse skrivere

En trådløs skriver er enhver skriver som kobles til datamaskinen via Bluetooth eller en annen trådløsteknologi, for eksempel 802.11a, 802.11b eller 802.11g.

Bluetooth-teknologi bruker en radiooverføring til å gjøre skriveren i stand til å kommunisere med datamaskinen over korte avstander. Hvis du skal koble til en Bluetooth-skriver, må det legges til en Bluetooth-adapter på datamaskinen. De fleste Bluetooth-adaptere kobles til en USB-port på datamaskinen. Når du kobler til adapteren og slår på Bluetooth-skriveren, forsøker Windows automatisk å installere den eller be deg installere den. Hvis skriveren ikke blir identifisert i Windows, kan du finne og legge til skriveren manuelt.

Hvis du vil koble til en skriver med en annen trådløsteknologi enn Bluetooth, må både datamaskinen og skriveren først kobles til et trådløst nettverk. Se informasjonen som fulgte med skriveren for å se om den har et trådløst nettverskort. Hvis ikke, må du legge til et før skriveren kan kobles til det trådløse nettverket. Du kan forebygge støy mellom en trådløs skriver og datamaskinen ved å unngå å plassere trådløse telefoner eller andre trådløse apparater nær skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Trådløst nettverk: vanlige spørsmål.

Kontrollere at skriveren er klar til å skrive ut

Når du har lagt til en skriver, er det lurt å skrive ut en testside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal. På testsiden skrives eksempeltekst og -grafikk ut, i farger eller sort-hvitt avhengig av hva slags skriver du bruker. Testsiden kan også ha informasjon om skriveren, for eksempel skriverdriverens navn og versjonsnummer, slik at du enkelt kan feilsøke problemer hvis skriveren ikke fungerer som den skal. Du finner mer informasjon i følgende emner:

Hvis du bare legger til én skriver, blir det din standardskriver. Dette betyr at skriveren velges automatisk når du skriver ut et dokument eller en fil. Hvis du legger til flere skrivere, kan du angi hvilken skriver som skal brukes som standard. Angi skriveren du skal bruke mest. Se Endre standardskriveren.

Skrive ut ved hjelp av Windows

Den raskeste måten å skrive ut et dokument eller en fil på, er ved å skrive ut med Windows. Du trenger ikke å åpne filen, velge utskriftsalternativer eller endre skriverinnstillinger. Windows vil skrive ut dokumentet til din standardskriver.

 1. Åpne Dokumenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Dokumenter.

 2. Finn filen du vil skrive ut.

 3. Høyreklikk filen, og klikk Skriv ut. Det skrives ut med standardinnstillingene for utskrift i Windows.

Skrive ut fra et program

Hvis du skal skrive ut fra et program, åpner du dokumentet, bildet eller filen du vil skrive ut. Når dokumentet er åpnet i programmet, kan du velge utskriftsalternativer.

Vanlige utskriftsalternativer

De fleste utskriftsalternativer finnes i dialogboksen Skriv ut som kan åpnes fra Fil-menyen i et program. Hvilke alternativer du har tilgang til, avhenger av programmet og skriveren du bruker. Du må kanskje klikke en "Innstillinger"-, "Egenskaper"- eller "Avanserte alternativer"-kobling eller -knapp i Skriv ut-dialogboksen.

Bilde av dialogboksen Skriv ut i WordPad
Dialogboksen Skriv ut i WordPad

Noen vanlige utskriftsalternativer for et program:

 • Skrivervalg. Lar deg velge en skriver fra en liste med skrivere som er koblet til datamaskinen.

 • Sideområde. Lar deg skrive ut bestemte sider eller deler av et dokument. Hvis du skal velge enkeltsider eller en sekvens av sider, kan du vanligvis skrive inn sidenumrene atskilt med kommaer eller bindestreker. Hvis du for eksempel skriver 1,4,5-7, vil bare sidene 1 og 4 og deretter sidene fra 5 til 7, bli skrevet ut.

  Alternativet Merket område lar deg skrive ut bare den teksten eller grafikken du har merket i dokumentet. Alternativet Gjeldende side lar deg skrive ut bare siden som vises for øyeblikket.

 • Antall eksemplarer og Sorter. Lar deg skrive ut mer enn ett eksemplar om gangen av dokument, bilde eller fil. Bruk sorter-alternativet til å skrive ut alle sider i et dokument, samtidig og i riktig rekkefølge, før flere eksemplarer av dokumentet skrives ut.

 • Papirretning. Med dette alternativet som også kalles papirutforming, kan du skrive ut innhold som en høy side (Stående format) eller bred side (liggende format).

 • papirstørrelse. Hvis skriveren din kan skrive ut på mer enn ett papirformat, vil dette alternativet la deg velge den papirstørrelsen som ligger i skriveren.

 • Utdata eller papirkilde. Dette alternativet som også ofte kalles papirskuff eller papirmagasin, lar deg angi hvilket papirmagasin skriveren skal bruke. På den måten kan du laste inn og lagre forskjellige papirformater i hvert magasin.

 • Dobbeltsidig utskrift. Dette alternativet som også kalles dupleks eller tosidig utskrift, lar deg skrive på begge sidene av et papirark. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis skriveren din støtter det.

 • Utskrift i farge eller sort-hvitt. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis skriveren din støtter det.

Bruk forhåndsvisning

Du kan se hvordan det utskrevne eksemplaret vil se ut før det skrives ut, ved å åpne dokumentet i et program som tilbyr forhåndsvisning. Forhåndsvisning ligger vanligvis på programmets Fil-meny. Du bør kunne forhåndsvise hver side av dokumentet. I noen programmer kan du velge utskriftsalternativer i forhåndsvisningsmodus, og deretter skrive ut direkte fra forhåndsvisningen. I andre programmer må du kanskje lukke forhåndsvisningen og endre dokumentet eller skriverinnstillingene før du skriver ut.

Bilde av et dokument i forhåndsvisning i WordPad
Forhåndsvisning i WordPad

Hvis du forhåndsviser eller skriver ut et dokument, og utseendet ikke er slik du ønsket, må du kanskje redigere dokumentet eller endre utskriftsalternativene. Hvis for eksempel bare en del av dokumentet vises på den utskrevne siden, må du kanskje redusere skriftstørrelsen, minske margene eller endre sideutformingen, og deretter prøve å skrive ut på nytt.

Holde oversikt over utskriftsjobbene

Når du sender et dokument eller en annen filtype til en skriver, blir den til en utskriftsjobb. Noen skrivere har en skjerm som viser et varsel hvis det oppstår problemer av typen lite blekk eller papirstopp. Mange skrivere viser en melding i datamaskinens systemstatusfelt. Du kan feilsøke problemer ved å gjennomgå all informasjon som vises på skriverskjermen, lese informasjonen som fulgte med skriveren eller gå til skriverprodusentens webområde.

I Windows kan du vise utskriftskøen og få oversikt over utskriftsjobbene. Utskriftskøen viser informasjon om dokumenter som venter på å skrives ut, for eksempel utskriftsstatus, dokumenteier og antall sider som skal skrives ut. Fra utskriftskøen kan du vise, stanse midlertidig, fortsette, starte på nytt og avbryte utskriftsjobber.

Bilde av en utskriftskø
Utskriftskøen

Slik viser du utskriftskøen

 1. Åpne Skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og Skrivere.

 2. Du åpner utskriftskøen ved å dobbeltklikke skriveren du bruker.

Tips!

 • Mens utskriftsjobbene skrives ut, kan du åpne utskriftskøen ved å dobbeltklikke skriverikonet Bilde av skriverikonet i systemstatusfeltet i systemstatusfeltet.

For mer informasjon om behandling av utskriftsjobber, se Midlertidig stanse eller fortsette utskriften og Avbryte utskrift.