Hvordan kan jeg velge tekst og navigere på en webside med tastaturet?

Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 8.

I stedet for å bruke en mus til å velge tekst og navigere på en webside, kan du bruke standardnavigasjonstaster på tastaturet—HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, samt piltaster. Denne funksjonen kalles Synlig markør etter innskuddet—eller markøren—som vises når du redigerer et dokument.

Slik slår du på Synlig markør

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk på F7.

  • Klikk Side-knappen, og klikk deretter Synlig markør.

 3. Klikk Ja for å aktivere Synlig markør.

Slik slår du på Synlig markør for alle nye vinduer og faner

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 3. Klikk kategorien Avansert.

 4. Under Tilgjengelighet, merker du av for alternativet Aktiver Synlig markør for nye vinduer og kategorier og klikker OK.