Hvordan utfører jeg avanserte søk i Windows Media Player?

Du kan bruke avansert søk i Windows Media Player for å finne alle elementene i ditt bibliotek eller i en nettmusikktjeneste som matcher et spesifikt sett kriterier. Alle resulterende samsvar vises i detaljruten. Du kan også få tilgang til koblinger til samsvarende elementer i spesifikke bibliotekskategorier ved å klikke på pilen ved søkeboksen. Følgende eksempler illustrerer avanserte søk som du kan foreta i søkeboksen i Windows Media Player:

 • Hvis du vil søke etter en bestemt sang, album eller artist, skriver du ett eller flere ord i søkeboksen. Hvis du for eksempel vil søke etter alle sangtitler, albumtitler og artistnavn som inneholder ordet "Prince", skriver du Prince i søkeboksen.

  Vær oppmerksom på at hvis du skriver inn et firesifret tall alene i søkeboksen, søker spilleren etter sanger og album som ble utgitt i dette året i tillegg til sanger og albumtitler som inneholder tallet. Hvis du vil begrense søkeresultatet for en sang eller albumtittel som inneholder et firesifret tall, for eksempel sangen 1999 av Prince, tar du med ett eller flere ord i tillegg i søket. Hvis du for eksempel vil finne sangen 1999 av Prince, skriver du 1999 Prince i søkeboksen.

 • For å utelukke et element bruker du NOT eller tankestrek (-). Skriv for eksempel "Dido" NOT "Life for Rent" for å vise alle sanger av Dido unntatt sangene på albumet Life for Rent. Eller skriv -Rock for å vise alle sanger unntatt sangene av sjangeren rock. Vær oppmerksom på at NOT må skrives med store bokstaver.

  For å søke etter et nøyaktig uttrykk må du sette det i anførselstegn ("). Skriv for eksempel "Easy Listening" for å søke etter elementer som inneholder hele dette uttrykket.

 • Bruk OR for å kombinere søk. Hvis du for eksempel vil søke etter alle sanger av Neil Diamond eller Barbra Streisand, skriver du "Neil Diamond" OR "Barbra Streisand". Eller skriv Rock OR Jazz for å finne alle sanger med sjangeren rock eller jazz. Vær oppmerksom på at OR må skrives med store bokstaver.

 • Søk på to attributter gjøres med AND eller mellomrom. Skriv for eksempel "Dido" AND "Life for Rent" for å søke etter de av Didos sanger som finnes på albumet Life for Rent. Eller skriv Komponist:Beethoven Dirigent:"Gerard Schwartz" for å finne musikk komponert av Beethoven og som har Gerard Schwartz som dirigent. Vær oppmerksom på at AND må skrives med store bokstaver.

 • Hvis du skal begrense søket til en spesiell medieinformasjons-attributt, bruker du formatet Attributt:Element du søker etter. Skriv f.eks. Sjanger:Rock for å finne alle sanger med sjangeren rock. Eller skriv Komponist:Beethoven for å finne all musikk komponert av Beethoven. Følgende tabell viser de forskjellige eksemplene på søkeord og hvordan de brukes.

  Hvis du vil finne Bruk dette Eksempel
  Hvis du vil finne

  Album eller CD-tittel

  Bruk dette

  Album:

  Eksempel

  album:"Life for Rent"

  Hvis du vil finne

  Hovedartist

  Bruk dette

  AlbumArtist:

  Eksempel

  albumartist:Dido

  Hvis du vil finne

  Hovedartist eller medvirkende artist

  Bruk dette

  Artist:

  Eksempel

  artist:Dido

  Hvis du vil finne

  Komponist

  Bruk dette

  Komponist:

  Eksempel

  komponist:"Dido Armstrong"

  Hvis du vil finne

  Orkesterdirigent

  Bruk dette

  Dirigent:

  Eksempel

  dirigent:"Gerard Schwartz"

  Hvis du vil finne

  Innholdsleverandør

  Bruk dette

  Innholdsleverandør:

  Eksempel

  innholdsleverandør:ButikkNavn

  Hvis du vil finne

  Medvirkende artist

  Bruk dette

  MedvirkendeArtist:

  Eksempel

  medvirkendeartist:"Ray Charles"

  Hvis du vil finne

  Sjanger

  Bruk dette

  Sjanger:

  Eksempel

  sjanger:rock

  Hvis du vil finne

  Innholdets varighet i sekunder

  Bruk dette

  Lengde:

  Eksempel

  lengde:245

  Hvis du vil finne

  Er innholdet beskyttet av mediebruksrettigheter?

  Bruk dette

  Beskyttet:

  Eksempel

  beskyttet:<ja/nei>

  Hvis du vil finne

  Innholdsklassifiseringer (omfatter både bruker- og leverandørklassifiseringer)

  Bruk dette

  Klassifisering:

  Eksempel

  klassifisering:4

  Hvis du vil finne

  Elementtittel

  Bruk dette

  Tittel:

  Eksempel

  tittel:"White Flag"

  Søket skiller ikke mellom små og store bokstaver, bortsett fra når du kombinerer søk med NOT, OR eller AND. Det er heller ikke mellomrom mellom søkeordet, kolon og teksten du skriver. Anførselstegn er bare nødvendig for søkeuttrykk med mange ord som er felles i albumtitler og artistenes fulle navn og hvis du vil søke etter et nøyaktig uttrykk.

  Hvis du er i en bibliotekskategori som ikke bruker søkekriteriene du oppgir, f.eks. ved søking etter et artistnavn innenfra kategorien Sjanger, kommer spilleren til å søke etter alle andre kategorier i biblioteket og vise en liste over samsvarende elementer funnet i detaljruten. Du kan også vise andre samsvarende elementer ved å klikke på pilen ved søkeboksen.

  Du kan tømme søkeboksen for tidligere søkekriterier raskt ved å klikke Tøm søkBilde av Tøm søk-knappen.