Hvordan forhindrer jeg at en fil synkroniseres til en enhet i Windows Media Player?

Hvis enheten synkroniserer seg automatisk med Windows Media Player og du vil utelate en bestemt fil fra synkroniseringen til enheten, kan du velge å hoppe over filen. Du kan hoppe over filer på flere måter:

 • Slette filen fra enheten. Hvis du sletter en fil fra enheten, og denne filen er en del av en spilleliste som synkroniseres, hopper Windows Media Player over filen neste gang du synkroniserer enheten. Dette sikrer at filen ikke vises på enheten igjen.

 • Slette en fil fra en abonnementstjeneste fra datamaskinen. Hvis du har en abonnementstjeneste gjennom en nettbutikk, kan en spilleliste som synkroniseres med enheten inkludere abonnementsfiler. Hvis du sletter en av disse filene fra datamaskinen, hopper spilleren over filen i neste synkronisering, selv om filen finnes i en spilleliste som synkroniseres med enheten. Hvis du vil, kan du synkronisere filen på nytt. Se fremgangsmåten for hvordan en fil du har hoppet over, kan synkroniseres på nytt.

 • Fjerne en fil som inneholder en feil. Hvis en fil ikke kan synkroniseres på grunn av en feil, kan du prøve å løse problemet slik at filen kan synkroniseres. Du kan eventuelt forhindre at spilleren prøver å synkronisere filen igjen ved å klikke Feil-knappen Bilde av Feil-knappen som vises ved siden av filen i Synkronisering-listen og deretter klikke Hopp over denne filen for hver synkronisering. Du kan også hoppe over alle andre filer som inneholder samme feil ved å klikke Hopp over alle filer med denne feilen for hver synkronisering.

Slik lar du en fil du har hoppet over, synkroniseres på nytt

Ved hjelp av kategorien Synkronisering i spilleren kan du se hvilke filer du har hoppet over for en enhet, og tillate at filene synkroniseres på nytt. Dette er mulig bare hvis filene du hoppet over, fremdeles er med i en spilleliste som synkroniseres automatisk på enheten.

 1. Koble enheten til datamaskinen og klikk kategorien Synkronisering. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, klikker du Start synkronisering.

 2. Når synkroniseringen er fullført, klikker du enheten i navigasjonsruten, og deretter klikker du Synkroniseringsresultater.

 3. Klikk Status-kolonnen i detaljruten for å sortere etter status. Filene du har hoppet over, sorteres sammen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil at filen skal kunne synkroniseres på nytt, klikker du informasjonsknappenBilde av Informasjon-knappen og deretter Synkroniser denne filen. Du kan også dra filen fra detaljruten til listeruten.
  • Hvis du vil at alle filene du har hoppet over, skal kunne synkroniseres på nytt, klikker du pilen under kategorien Synkronisering, peker på enheten og klikker så Synkroniser filer som tidligere har blitt hoppet over.