Importere meldinger i Windows Mail fra Outlook Express

Når du oppgraderer en datamaskin som kjører Windows XP til Windows Vista, importeres alle meldinger og kontakter du har i Outlook Express, automatisk i Windows Mail. (Outlook Express er erstattet av Windows Mail i Windows Vista.)

Hvis du ikke oppgraderer, men vil overføre Outlook Express-meldinger til en datamaskin som kjører Windows Vista, må du overføre dem manuelt eller bruke Windows Enkel overføring.

Hvis du bare overfører Outlook Express-meldinger (og ikke alle de andre filene og innstillingene dine) fra en datamaskin som kjører Windows XP, kan det hende at du kommer til å synes at det er enklere å bruke den manuelle metoden som beskrives her.

Gjør følgende på datamaskinen som kjører Windows XP:

  1. Mappen som inneholder Outlook Express-meldingene, er merket som skjult i Windows. For å vise denne skjulte mappen må du gjøre følgende: Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel. Klikk Utseende og temaer, og klikk deretter Mappealternativer. Velg kategorien Vis, og klikk Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper.

  2. Finn mappen med navnet Outlook Express. I Windows XP har denne mappen følgende plassering som standard: C:\Documents and Settings\brukernavnet ditt\Local Settings\Application Data\Identities\{Windows-brukeridentitetsnummeret ditt}\Microsoft\Outlook Express.

  3. Kopier Outlook Express-mappen og alt innholdet i den til Documents-mappen på datamaskinen som kjører Windows Vista. (Du kan lagre denne kopien av Outlook Express-mappen på et annet sted enn i Documents-mappen så lenge du husker hvor du plasserer den.) Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kopierer en mappe, se Kopiere filer til en annen datamaskin.

Gjør følgende på datamaskinen som kjører Windows Vista:

  1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

  2. Velg ImporterFil-menyen, og klikk deretter Meldinger.

  3. Klikk Microsoft Outlook Express 6, og klikk deretter Neste.

  4. Kontroller at det er merket av for Importer e-post fra et OE6-meldingslager, og klikk deretter OK.

  5. Klikk Bla gjennom, finn Outlook Express-mappen du kopierte til denne datamaskinen, og klikk deretter mappen én gang for å merke den. (Ikke åpne mappen når du merker den.)

  6. Klikk Velg mappe, og klikk deretter Neste.

  7. Klikk Alle mapper hvis du vil importere alle mappene, eller klikk Merkede mapper og velg hvilke meldingsmapper du vil importere, og klikk deretter Neste.

  8. Klikk Fullfør.

Obs!

  • Windows-brukeridentitetsnummeret er forskjellig for hver bruker. Det er i klammeparenteser og ligner på dette eksempelnummeret: {8389CA60-ED34-11DB-95EE-10AE55D89593}

  • Hvis Windows XP er installert på en annen harddisk enn stasjon C, bruker du denne stasjonsbokstaven i stedet for C: når du søker etter Outlook Express-mappen.

  • Outlook Express-meldinger lagres i en mappe som inneholder flere forskjellige DBX-filer. Disse filene (Folders.dbx, Inbox.dbx, Outbox.dbx) inneholder alle meldingene dine. Du kan ikke importere disse filene enkeltvis i Windows Mail. Du må i stedet importere hele Outlook Express-mappen.

  • Hvis du ikke kan importere meldingene i Windows Mail, kontrollerer du at ingen av filene i Outlook Express-mappen er merket som Skrivebeskyttet. Åpne mappen, merk alle filene, høyreklikk dem, klikk Egenskaper, og kontroller at det ikke er merket av for Skrivebeskyttet.

  • I Windows Mail kan du ikke importere meldinger fra e-postkontoer av typen IMAP og HTTP selv om disse meldingene ble lagret i Outlook Express. Hvis du vil ha informasjon om disse typene e-post, se POP3, SMTP og andre typer e‑postservere. I Windows Mail kan du heller ikke importere nyhetsgruppemeldinger du har lagret i Outlook Express.

Du kan importere Outlook Express-adresseboken i Windows Kontakter, slik at du kan bruke disse kontaktene med Windows Mail. Hvis du vil ha mer informasjon, se Importere, eksportere eller endre format for kontakter.