Importere video fra et videobånd

Du kan kopiere video fra et videobånd i et digitalt videokamera (DV-kamera) til datamaskinen med Importer video. Når du importerer video fra et videobånd i et DV-kamera til datamaskinen, kodes videoen i en videofil og lagres på datamaskinens harddisk.

Vis alle

Slik importerer du hele videoen fra et bånd i et digitalt videokamera (DV-kamera):

 1. Kontroller at DV-kameraet er riktig koblet til en IEEE 1394-port eller en USB 2.0-kabel, og still inn kameraet til innspilling av video (ofte merket som Kamera på DV-kameraer).

 2. Klikk Importer video i dialogboksen Autokjør som vises når du slår på DV-kameraet.

 3. Skriv et navn på videofilen(e) du vil opprette, importere og lagre på datamaskinen, i Navn-boksen.

 4. Velg et sted å lagre filen i Importer til-listen, eller klikk Bla gjennom for å velge et annet sted.

 5. Velg ett av følgende videofilformater til den nye videofilen i Format-listen, og klikk Neste.

  • Hvis du vil opprette en enkeltfil med filtypen som den digitale videoenheten bruker som standard, for eksempel AVI eller DV-AVI, velger du Audio Video Interleaved (AVI) (enkeltfil).

  • Hvis du vil opprette en enkeltfil som inneholder all informasjonen på videobåndet i formatet Windows Media Video (WMV), velger du Windows Media Video File (enkeltfil).

  • Hvis du vil opprette en WMV-fil for hver scene på videobåndet, velger du Windows Media Video (en fil per scene).

 6. Klikk Importer hele videobåndet til datamaskinen, og klikk deretter Neste.

 7. Hvis du vil stoppe importen før slutten av videobåndet, klikker du Stopp og deretter Ja.

 8. Klikk Fullfør.

  Den importerte videoen lagres som en eller flere videofiler på datamaskinen, og vises i Windows Fotogalleri.

Slik importerer du hele videoen fra et bånd i et digitalt videokamera (DV-kamera) og brenner den på en DVD:

Hvis du vil brenne et videobånd på en DVD, må du ha Windows DVD Maker, som er tilgjengelig i Windows Vista Ultimate og Windows Vista Home Premium. I tillegg trenger du en DVD-brenner.

 1. Kontroller at DV-kameraet er riktig koblet til en IEEE 1394-port eller en USB 2.0-kabel, og still inn kameraet til innspilling av video (ofte merket som Kamera på DV-kameraer).

 2. Klikk Importer video i dialogboksen Autokjør som vises når du slår på DV-kameraet.

 3. Skriv et navn på videofilen(e) du vil opprette, importere og lagre på datamaskinen, i Navn-boksen.

 4. Velg et sted å lagre filen i Importer til-listen, eller klikk Bla gjennom for å velge et annet sted.

 5. Velg ett av følgende videofilformater til den nye videofilen i Format-listen, og klikk Neste.

  • Hvis du vil opprette en enkeltfil med filtypen som den digitale videoenheten bruker som standard, for eksempel AVI eller DV-AVI, velger du Audio Video Interleaved (AVI) (enkeltfil).

  • Hvis du vil opprette en enkeltfil som inneholder all informasjonen på videobåndet i formatet Windows Media Video (WMV), velger du Windows Media Video File (enkeltfil).

  • Hvis du vil opprette en WMV-fil for hver scene på videobåndet, velger du Windows Media Video (en fil per scene).

 6. Klikk Importer hele videobåndet, og brenn deretter til DVD, skriv en tittel på DVDen og klikk Neste.

  Båndet i DV-kameraet spoles tilbake til begynnelsen, og videoen importeres.

 7. Hvis du vil stoppe importen før slutten av videobåndet, klikker du Stopp og deretter Ja.

  Videoen som er importert, blir lagret som en videofil.

 8. Når du er ferdig med å importere video fra videobåndet, klikker du Fullfør for å lukke Importer video.

  Resultatvideofilen (eller filene) blir så brent på en DVD.

Slik importerer du deler av videoen fra et bånd i et digitalt videokamera (DV-kamera):

 1. Kontroller at DV-kameraet er riktig koblet til en IEEE 1394-port eller en USB 2.0-kabel, og still inn kameraet til innspilling av video (ofte merket som Kamera på DV-kameraer).

 2. Klikk Importer video i dialogboksen Autokjør som vises når du slår på DV-kameraet.

 3. Skriv et navn på videofilen(e) du vil opprette, importere og lagre på datamaskinen, i Navn-boksen.

 4. Velg et sted å lagre filen i Importer til-listen, eller klikk Bla gjennom for å velge et annet sted.

 5. Velg ett av følgende videofilformater til den nye videofilen i Format-listen, og klikk Neste.

  • Hvis du vil opprette en enkeltfil med filtypen som den digitale videoenheten bruker som standard, for eksempel AVI eller DV-AVI, velger du Audio Video Interleaved (AVI) (enkeltfil).

  • Hvis du vil opprette en enkeltfil som inneholder all informasjonen på videobåndet i formatet Windows Media Video (WMV), velger du Windows Media Video File (enkeltfil).

  • Hvis du vil opprette en WMV-fil for hver scene på videobåndet, velger du Windows Media Video (en fil per scene).

 6. Klikk Importer bare deler av videobåndet til datamaskinen, og klikk deretter Neste.

 7. Gjør noe av følgende på siden Still inn videobåndet, og start deretter videoimportering:

  • Lokaliser begynnelsen på klippet eller klippene på båndet du vil importere til datamaskinen ved å bruke enten DV-kamerakontrollene i Import video eller kontrollene på videokameraet.

  • Hvis du vil angi hvor lang tid av videoen som skal importeres fra videobåndet, merker du av for Stopp importering etter, og angir en tidsbegrensning.

 8. Klikk Start videoimportering.

  Videobåndet spilles av automatisk, og importeringen starter.

 9. Gjør ett av følgende:

  • Når båndet når stedet der du vil stoppe importeringen, klikker du Stopp videoimportering.

  • Hvis du har merket av for Stopp importering etter, venter du det angitte tidsrommet.

 10. Gjenta trinn 8 og 9 for hver del av videobåndet du vil importere.

 11. Når du er ferdig med å importere video, klikker du Fullfør.

  Den importerte videoen lagres som en eller flere videofiler på datamaskinen, og vises i Windows Fotogalleri.

Merknader

 • Du kan også åpne Importer video med Windows Movie Maker. Med DV-kameraet koblet til datamaskinen og skrudd på i avspillingsmodus, klikker du Importer fra digitalt videokameraFil-menyen i Windows Movie Maker.

 • Du kan også åpne Importer video via Windows Fotogalleri. Med DV-kameraet koblet til datamaskinen og skrudd på i avspillingsmodus, klikker du Fil i Windows Fotogalleri, før du klikker Importer fra kamera eller skanner, klikker DV-kameraet i listen over enheter og til slutt Importer.

 • Du kan ikke importere video fra et analogt videokamera eller VCR med Importer video eller Windows Movie Maker. Hvis du vil importere video fra et analogt videokamera eller VCR, må du ha en analog opptaksenhet installert på datamaskinen, og bruke programvare som muliggjør import av video fra en analog opptaksenhet. Ytterligere informasjon får du ved å se i dokumentasjonen som følger med den analoge opptaksenheten, eller se produsentens webområde.

 • Noen DV-kameraer kan også kobles til en analog enhet, for eksempel en videospiller. DV-kameraet vil konvertere videoen fra den analoge kilden til digital video. Ytterligere informasjon får du ved å se i dokumentasjonen som følger med DV-kameraet, eller se produsentens webområde. Mer informasjon om bruk av DV-kamera til å importere video fra en analog enhet finner du under Importere video fra et analogt videokamera eller videospiller gjennom et DV-kamera.