Import av filer i Windows Movie Maker: vanlige spørsmål

Her følger svar på noen vanlige spørsmål om import av filer.

Vis alle

Hva betyr det å importere filer?

Å importere filer betyr å legge digitale mediefiler inn i Windows Movie Maker, slik at du kan bruke filene i forskjellige prosjekter.

Hvorfor vil jeg importere filer inn i Windows Movie Maker

Du må importere video-, lyd- eller bildefiler inn i Windows Movie Maker før du kan bruke disse i prosjekter. I et prosjekt velger, ordner og redigerer du klipp, overganger og effekter til du har alt du trenger for å publisere din egen film.

Det er viktig å merke seg at Windows Movie Maker ikke lagrer kopier av kildefilene. I stedet opprettes det en referanse til den originale kildefilen som vises i Windows Movie Maker som et klipp. Alle endringer som gjøres i Windows Movie Maker påvirker dermed ikke kildefilen. Du kan redigere lydklipp, videoklipp, eller bilder i Windows Movie Maker og fortsatt være sikker på at de opprinnelige lyd-, video- eller bildefilene ikke blir endret.

Hva skjer når jeg importere filer inn i Windows Movie Maker

Windows Movie Maker oppretter en ny mappe for samlinger og importerer klippet (eller klippene) direkte til den mappen. Hvis du vil importere filene inn i en eksisterende mappe for samlinger, må du passe på at Samlinger-ruten vises, og deretter velge mappen du vil bruke.

Hvilke filtyper kan jeg importere?

Du kan importere filer fra følgende filtyper inn i Windows Movie Maker:

  • Videofiler: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm, og .wmv

  • Lydfiler: .aif, .aifc, .aiff, .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav, og .wma

  • Bildefiler: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, og .wmf

Hvis du vil importere en annen filtype enn de som er nevnt over inn i Windows Movie Maker, velger du Alle Filer i listen over filtyper. Windows Movie Maker kan importere de fleste filtyper, men det er ikke alle filtyper som kommer til å virke når du prøver å lage en film.

Microsoft Recorded TV Show-filer (med filtypen .dvr-ms) som ikke er beskyttet av DRM (Digital Rights Management) kan importeres til Windows Movie Maker hvis datamaskinen kjører Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate.

Enkelte funksjoner i Windows Movie Maker, som for eksempel automatisk film, krever at importerte filer har både lese- og skriverettigheter.

Hvor kan jeg importere filer fra?

Du kan importere mediefiler fra alle steder på datamaskinen som du har tilgang til: harddisken, en CD, en delt nettverksplassering, eller et flyttbart media som for eksempel en USB-flash-enhet.

Hvordan importerer jeg filer?

  1. Klikk Fil og deretter Importer medieelementer.

  2. Finn frem til filen du vil importere, og klikk deretter Importer.

Tips!

  • Du kan importere flere filer samtidig. Hvis du vil bruke flere filer, merker du den første filen i listen, trykker og holder nede Skift, og deretter merker du den siste filen i listen. Hvis du vil ta inn filer som ikke ligger i rekkefølge, trykker du ned og holder Ctrl, og klikker hver fil du vil importere.