Her er svar på noen vanlige spørsmål om indeksen.

Vis alle

Hva er indeksen?

På samme måten som indeksen i en bok hjelper deg holde styr på innholdet i boken, kan indeksen i Windows hjelpe deg holde styr på filene på datamaskinen din. Indeksen lagrer informasjon om filer, inkludert filnavn, endringsdato og egenskaper som forfatter, koder og klassifisering. Du vil aldri se indeksen, men den brukes av Windows til å foreta veldig raske søk etter de vanligste filene på datamaskinen din.

Hva brukes indeksen til?

Indeksen brukes til å gjøre søk etter filer mye raskere. I stedet for å søke gjennom hele harddisken etter et filnavn eller en filegenskap, søker Windows i indeksen. På denne måten vises søkeresultatene mye raskere enn ved søk uten indeksen.

Hvilke filerer er indeksert?

Som standard er alle de vanligste filene på datamaskinen din indeksert. Indekserte plasseringer omfatter alle filene i din personlige mappe (for eksempel dokumenter, bilder, musikk og videoer), samt e‑post og frakoblede filer. Filer som ikke er indeksert, omfatter programfiler og systemfiler. Plasseringer som inneholder disse filene, er ikke indeksert fordi du sjelden trenger å søke i disse filene. Dermed vil søkene kunne utføres raskere ved at de ikke er inkludert i indeksen.

Hvordan vet jeg hvilke plasseringer som er i indeksen?

Slik viser du den fullstendige listen over plasseringer som er indeksert:

 • Åpne Søke- og indekseringsalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel og deretter Søke- og indekseringsalternativer.

  De indekserte plasseringene vises i listen Indekser disse plasseringene.

Hvordan legger jeg til nye filer eller plasseringer i indeksen?

 1. Åpne Søke- og indekseringsalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel og deretter Søke- og indekseringsalternativer.

 2. Klikk Endre.

 3. Hvis du vil legge til en plassering, merker du av for denne plasseringen i listen Endre valgte plasseringer og klikker deretter OK.

  Hvis du ikke ser alle plasseringene på datamaskinen din i listen Endre valgte plasseringer, klikker du Vis alle plasseringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  Hvis du vil inkludere en mappe, men ikke alle undermappene, utvider du mappen og fjerner deretter avmerkingen for de mappene du ikke vil indeksere. Disse mappene vil vises i kolonnen Ekskluder i listen Sammendrag av valgte plasseringer.

Kan jeg indeksere hele datamaskinen slik at alle søk blir raskere?

Nei, du bør ikke gjøre det. Hvis du lager indeksen for stor eller hvis du inkluderer systemfilplasseringer som for eksempel mappen Programfiler, vil rutinemessige søk bli langsommere og indeksen vil ikke fungere like godt. For å gi best resultater anbefaler vi at du bare legger til mapper som inneholder dine personlige filer, i indeksen.

Hvordan fjerner jeg en plassering som jeg sjelden bruker, fra indeksen?

 1. Åpne Søke- og indekseringsalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel og deretter Søke- og indekseringsalternativer.

 2. Klikk Endre.

 3. Hvis du vil fjerne en plassering, merker du av for denne plasseringen i listen Endre valgte plasseringer og klikker deretter OK.

Søkes det gjennom hele indeksen hver gang jeg utfører et søk?

Vanligvis ja. Som standard utføres søk fra søkemappen ved hjelp av indeksen, men det er også mulig å søke ved hjelp av andre plasseringer.

Hvordan endrer jeg harddisken eller mappen som indeksen lagres i?

Hvis du legger til en raskere harddisk i datamaskinen, er det kanskje lurt å flytte indeksen til denne plasseringen for å gi bedre ytelse. Gjør følgende:

 1. Åpne Søke- og indekseringsalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel og deretter Søke- og indekseringsalternativer.

 2. Klikk Avansert. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 3. Klikk Velg ny og angi deretter en ny plassering for indeksen.

Jeg vil søke etter en filtype som for øyeblikket ikke er indeksert. Hvordan legger jeg til en filtype i indeksen?

Hvis du bruker en uvanlig filtype som for øyeblikket ikke gjenkjennes av indeksen, kan du selv legge den til i indeksen. Gjør følgende:

 1. Åpne Søke- og indekseringsalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel og deretter Søke- og indekseringsalternativer.

 2. Klikk Avansert. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 3. Klikk kategorien Filtyper.

 4. Angi filtypen i tekstboksen og klikk deretter Legg til ny filtype.

 5. Klikk Bare indekser egenskaper eller Indekser egenskaper og filinnhold. Deretter klikker du OK.

Når bør jeg bygge indeksen på nytt?

Indeksen krever nesten ikke noe vedlikehold. Hvis indeksen imidlertid har problemer med å finne filer som du vet skulle finnes i en indeksert plassering, må du eventuelt bygge indeksen på nytt. Dette kan ta lang tid, så du bør gi indeksen nok tid (flere timer) til å løse eventuelle problemer før du starter denne prosessen. Slik bygger du indeksen på nytt:

 1. Åpne Søke- og indekseringsalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel og deretter Søke- og indekseringsalternativer.

 2. Klikk Avansert, velg kategorien Indeksinnstillinger og klikk deretter Bygg på nytt. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Hvordan starter jeg Windows Search-tjenesten på nytt?

 1. Åpne Administrative verktøy ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Administrative verktøy.

 2. Dobbeltklikk Tjenester. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 3. Dobbeltklikk Windows Search i dialogboksen Tjenester under Navn.

 4. Gå til dialogboksen Windows Search-egenskaper og klikk Stopp. Deretter klikker du Start og OK.

Hvorfor trenger jeg å ha BitLocker eller en annen stasjonskrypteringsløsning fra en annen produsent enn Microsoft aktivert før jeg kan indeksere krypterte filer?

Hvis du velger å legge til krypterte filer i indeksen, og du ikke bruker en krypteringsløsning for hele volumet for stedet der indeksen ligger, blir krypterte data fra filene dine, for eksempel teksten i et Microsoft Word-dokument, lagt til i indeksen. Indeksen er skjult så den ikke lett kan leses hvis noen prøver å åpne indeksfilene, men datakrypteringen er ikke videre sterk. Hvis noen skulle få tilgang til datamaskinen din, er det mulig for dem å trekke ut data fra indeksen. Plasseringen av indeksen bør derfor også være kryptert, for å beskytte de indekserte dataene.

Hvordan finner jeg ut hvor indeksen er?

Gjør følgende:

 1. Åpne Søke- og indekseringsalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel og deretter Søke- og indekseringsalternativer.

 2. Klikk Avansert. Indeksens plassering er oppgitt under Indeksplassering.