Den første gangen du kobler til en enhet som settes inn i en USB-port, vil Windows automatisk installere en driver for denne enheten. Etter at driveren er installert, kan du koble enheten fra og til uten at du trenger å gjøre noe mer.

Før du installerer enheten

Se dokumentasjonen som fulgte med enheten, for å bestemme om driveren må installeres før du kobler til enheten. Vanligvis oppdages en ny enhet når du har koblet den til, og deretter installerer Windows driveren automatisk. Enkelte enheter krever imidlertid at du installerer driveren før du kobler til enheten.

Selv om de fleste enheter med strømbrytere må slås på før du kobler dem til, krever andre enheter at du slår dem på under installasjonen. Det er derfor fornuftig å lese dokumentasjonen som følger med en ny enhet, før du kobler den til.

Hvis dokumentasjonen som fulgte med enheten, avviker fra informasjonen i dette emnet, følger du dokumentasjonen som fulgte med enheten.

Koble til enheten

Hvis USB-enheten bruker en strømledning, må du koble enheten til et strømuttak og slå den på før du kobler den til datamaskinen.

Deretter bestemmer du hvilken USB-port du vil koble enheten til. Hvis datamaskinen har USB-porter foran, kan det være en fordel å bruke en av dem dersom du trenger å koble enheten til og fra ofte.

Bilde av en vanlig USB-kabel og -port
En vanlig USB-kabel og -port

Koble enheten til USB-porten. Hvis driveren kan installeres automatisk av Windows, vil du få en melding om at enheten er klar for bruk. Hvis ikke, blir du bedt om å sette inn en plate med enhetens driver.

Når installasjonen er fullført, ser du i dokumentasjonen til enheten om du må installere annen programvare som fulgte med.

Den kan av og til forekomme at USB-enheten ikke gjenkjennes av Windows og at det ikke fulgte med noen plate med driverprogramvare. Hvis det er tilfellet, kan du selv prøve å finne en egnet driver for enheten. Start med å sjekke webområdet til enhetsprodusenten. Du kan ofte laste ned drivere fra brukerstøttedelen på disse områdene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tips for å løse vanlige problemer med USB-enheter.

Obs!

  • Når du kobler en enhet til en USB-port på en USB-hub, skjerm eller en annen enhet som er koblet til datamaskinen, må du kontrollere at USB-porten har nok strøm til å støtte enheten. Mindre enheter, for eksempel USB-flash-enheter og USB-mus, og enheter med egen strømledning, for eksempel skrivere, fungerer vanligvis som de skal selv når de er koblet til en USB-hub uten strømforsyning. Enkelte enheter som bruker mer strøm, for eksempel skannere og webkameraer som får strøm fra en USB-port, krever en hub med egen strømledning for å fungere som de skal. Hvis en enhet ikke fungerer skikkelig når den er koblet til en hub, kan du forsøke å koble den direkte til en av USB-portene på datamaskinen.

  • Enheter som overfører store mengder informasjon, for eksempel eksterne harddisker, skannere og videokameraer, fungerer best når de er koblet til høyhastighets USB 2.0-porter. Enkelte eldre datamaskiner har kanskje bare USB 1.x-porter eller en kombinasjon av USB 1.x- og 2.0-porter. Hvis enheten krever en høyhastighetsport for å fungere som den skal, ser du i dokumentasjonen fra datamaskinprodusenten for å kontrollere at porten du bruker, støtter USB 2.0. Hvis datamaskinen har bare USB 1.x-porter, kan du legge til USB 2.0-porter ved å installere et USB 2.0-kort på datamaskinen.

Koble enheter til og fra

De fleste USB-enheter kan kobles til og fra etter behov. Når du kobler fra en lagringsenhet, for eksempel en USB-flash-enhet, bør du kontrollere at datamaskinen er ferdig med å lagre informasjon på enheten, før du fjerner den. Hvis enheten har en lampe som viser at den arbeider, venter du noen sekunder etter at lampen har sluttet å blinke, før du kobler fra enheten.

Hvis du ser ikonet Trygg fjerning av maskinvare i statusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen, kan du bruke dette for å kontrollere at enhetene har avsluttet alle operasjoner som pågår, og kan fjernes. Klikk ikonet for en liste med enheter. Klikk enheten du vil fjerne.

Når du kobler til en enhet du har installert tidligere, kan du bruke den USB-porten du vil. Den første gangen du kobler en enhet til en bestemt port, vil imidlertid Windows automatisk installere driveren til denne enheten på nytt.