Hurtigtaster i Internet Explorer 8

Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 8.

Du kan bruke hurtigtaster i Internet Explorer hvis du vil utføre mange forskjellige oppgaver på en rask måte eller arbeide uten mus.

Vis alle

Vise og utforske websider

Tabellen nedenfor beskriver hurtigtaster som brukes for å vise og utforske websider.

Hvis du vil
Trykk

Vise Hjelp

F1

Bytte mellom fullskjerm og vanlige visninger av leservinduet

F11

Flytte fremover blant elementene på en webside, på adresselinjen eller Favoritter-linjen

TAB

Flytte bakover blant elementene på en webside, på adresselinjen eller Favoritter-linjen

SKIFT+TAB

Start Synlig markør

F7

Gå til startsiden

ALT+HOME

Gå til neste side

ALT+PIL HØYRE

Gå til forrige side

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Vise en hurtigmeny for en kobling

SKIFT+F10

Flytte fremover blant rammer og leserelementer (fungerer bare hvis fanebasert weblesing er deaktivert)

CTRL+TAB eller F6

Flytte bakover mellom rammer (fungerer bare hvis fanebasert weblesing er deaktivert)

CTRL+SKIFT+TAB

Rulle til begynnelsen av et dokument

PIL OPP

Rulle til slutten av et dokument

PIL NED

Rulle til begynnelsen av et dokument i større intervaller

PAGE UP

Rulle til slutten av et dokument i større intervaller

PAGE DOWN

Flytte til begynnelsen av et dokument

HOME

Flytte til slutten av et dokument

END

Søke på denne siden

CTRL+F

Oppdatere gjeldende webside

F5

Oppdatere gjeldende webside, selv om tidsangivelsen for webversjonen og den lokalt lagrede versjonen er den samme

CTRL+F5

Stoppe nedlasting av en side

ESC

Åpne et nytt webområde eller en ny side

CTRL+O

Åpne et nytt vindu

CTRL+N

Åpne et nytt InPrivate-visningsvindu

CTRL+ALT+P

Duplikatfane (åpne gjeldende fane i ny fane)

CTRL+K

Lukke gjeldende vindu (hvis du bare har én fane åpen)

CTRL+W

Lagre gjeldende side

CTRL+S

Skrive ut gjeldende side eller aktiv ramme

CTRL+P

Aktivere en merket kobling

ENTER

Åpne Favoritter

CTRL+I

Åpne Logg

CTRL+H

Åpne Feeder

CTRL+J

Åpne Side-menyen

ALT+P

Åpne Verktøy-menyen

ALT+T

Åpne Hjelp-menyen

ALT+H

Arbeide med faner

Tabellen nedenfor beskriver hurtigtaster som brukes for å arbeide med faner.

Hvis du vil
Trykk

Åpne koblinger i en ny fane i bakgrunnen

CTRL+klikk

Åpne koblinger i en ny fane i forgrunnen

CTRL+SKIFT+klikk

Åpne en ny fane i forgrunnen

CTRL+T

Bytte mellom faner

CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB

Lukke gjeldende fane (eller gjeldende vindu, hvis fanebasert weblesing er deaktivert)

CTRL+W

Åpne en ny fane i forgrunnen fra adresselinjen

ALT+ENTER

Bytte til et angitt fanenummer

CTRL+n (hvor n er et tall mellom 1 og 8)

Bytte til siste fane

CTRL+9

Lukke andre faner

CTRL+ALT+F4

Veksle mellom hurtigfaner (miniatyrbildevisning) på eller av

CTRL+Q

Bruke zoom

Tabellen nedenfor beskriver hurtigtaster som brukes for å zoome.

Hvis du vil
Trykk

Øke zoom (+ 10 prosent)

CTRL+PLUSSTEGN

Redusere zoom (- 10 prosent)

CTRL+MINUSTEGN

Zoome til 100 prosent

CTRL+0

Bruke søk

Tabellen nedenfor beskriver hurtigtaster som brukes for å søke.

Hvis du vil
Trykk

Gå til søkeboksen

CTRL+E

Åpne søket i en ny fane

ALT+ENTER

Åpne søkeleverandørmenyen

CTRL+PIL NED

Bruke Forhåndsvisning

Tabellen nedenfor beskriver hurtigtaster som brukes for å forhåndsvise og skrive ut websider.

Hvis du vil
Trykk

Angi utskriftsinnstillinger og skrive ut siden

ALT+P

Endre papirformat, topptekst og bunntekst, sideretning og marger for denne siden

ALT+U

Vise første side som skal skrives ut

ALT+HOME

Vise forrige side som skal skrives ut

ALT+PIL VENSTRE

Skrive nummeret på siden du vil vise

ALT+D

Vise neste side som skal skrives ut

ALT+PIL HØYRE

Vise den siste siden som skal skrives ut

ALT+END

Angi hvordan du vil skrive ut rammer (dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du skriver ut en webside som bruker rammer)

ALT+F

Lukke Forhåndsvisning

ALT+C

Bruke adresselinjen

Tabellen nedenfor beskriver hurtigtaster som brukes på adresselinjen.

Hvis du vil
Trykk

Merke teksten på adresselinjen

ALT+D

Vise en liste over adresser du har skrevet inn

F4

Flytte markøren til venstre til neste logiske skille i adressen (punktum eller skråstrek) når du er på adresselinjen)

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren til høyre til neste logiske skille i adressen (punktum eller skråstrek) når du er på adresselinjen)

CTRL+PIL HØYRE

Legge til "www." i begynnelsen og ".no" i slutten av teksten du har skrevet inn på adresselinjen

CTRL+ENTER

Flytte fremover gjennom listen over Autofullfør-treff

PIL OPP

Flytte bakover gjennom listen over Autofullfør-treff

PIL NED

Åpne verktøylinjemenyene i Internet Explorer

Tabellen nedenfor beskriver hurtigtaster som brukes for å åpne verktøylinje- og kommandolinjemenyene i Internet Explorer.

Hvis du vil
Trykk

Åpne Startside-menyen

ALT+S

Åpne Skriv ut-menyen

ALT+U

Åpne RSS-menyen

ALT+J

Åpne Verktøy-menyen

ALT+K

Åpne sikkerhetsmenyen

ALT+S

Åpne Hjelp-menyen

ALT+L

Arbeide med feeder, logg og favoritter

Tabellen nedenfor beskriver hurtigtaster som brukes for å arbeide med feeder, logg og favoritter.

Hvis du vil
Trykk

Legge til gjeldende side i favoritter (eller abonnere på feed hvis du befinner deg i feed-forhåndsvisning)

CTRL+D

Slett webleserlogg

CTRL+SHIFT+DEL

Åpne et InPrivate-visningsvindu

CTRL+SHIFT+P

Åpne dialogboksen Ordne Favoritter

CTRL+B

Flytte merket element opp i Favoritter-listen i dialogboksen Ordne Favoritter

ALT+PIL OPP

Flytte merket element ned i Favoritter-listen i dialogboksen Ordne Favoritter

ALT+PIL NED

Åpne favorittsenteret og vise favorittene

ALT+O

Åpne favorittsenteret og vise loggen

CTRL+H

Åpne Favorittsenter og vise feedene

CTRL+J

Åpne og forankre Favorittsenter, og vise feedene

CTRL+SKIFT+J

Åpne Legg til i favoritter-menyen (eller åpne Abonnere på feed i feed-forhåndsvisning)

ALT+Z

Åpne Favoritter-menyen fra menylinjen

ALT+F

Vise alle feeder (i feed-visning)

ALT+I

Merke en feed som lest (i feed-visning)

ALT+M

Plassere markøren i Søkeboks i feed-visning

ALT+S

Redigere

Tabellen nedenfor beskriver hurtigtaster som brukes for å redigere websider.

Hvis du vil
Trykk

Fjerne merkede elementer og kopiere dem til utklippstavlen

CTRL+X

Kopiere merkede elementer til utklippstavlen

CTRL+C

Sette inn innholdet fra utklippstavlen på valgt plassering

CTRL+V

Merke alle elementer på gjeldende webside

CTRL+A

Åpne Internet Explorer utviklerverktøy

F12

Bruke informasjonslinjen

Tabellen nedenfor beskriver hurtigtaster som brukes for å arbeide med informasjonslinjen.

Hvis du vil
Trykk

Flytte fokus til informasjonslinjen

ALT+N

Klikke informasjonslinjen

MELLOMROM