Du kan gjøre teksten og andre elementer, for eksempel ikoner, på skjermen lettere å se ved å gjøre dem større. Dette gjør du ved å øke punkter per tomme (PPT) på skalaen. Du kan også redusere PPT-skalaen for å gjøre tekst og andre elementer på skjermen mindre slik at det er plass til mer informasjon på skjermen.

 1. Åpne Personalisering ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Personalisering.

 2. Klikk Juster skriftstørrelse (PPT) i ruten til venstre. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen PPT-skalering:

  • Hvis du vil øke størrelsen på tekst og andre elementer på skjermen, klikker du Større skalering (120 PPT) – gjør teksten mer lesbar og klikker deretter OK.

  • Hvis du vil redusere størrelsen på tekst og andre elementer på skjermen, klikker du Standard skalering (96 PPT) – få plass til mer informasjon og klikker deretter OK.

  Hvis du vil se endringene, lukker du alle programmene og starter Windows på nytt.

Vis alle

Slik lager du en egendefinert PPT-skala:

 1. Åpne Personalisering ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Personalisering.

 2. Klikk Juster skriftstørrelse (PPT) i ruten til venstre. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 3. I dialogboksen PPT-skalering klikker du Egendefinert PPT.

 4. I listen Skaler til denne prosentandelen av normal størrelse skriver du inn ønsket prosentandel og klikker OK.

  Hvis du vil se endringene, lukker du alle programmene og starter Windows på nytt.

Slik gjør du tekst og skjermelementer tydeligere i programmer som ikke er utformet for høye PPT-verdier

Hvis du angir PPT-verdien høyere enn 96 og kjører Windows Aero (som gir en meget god visuell opplevelse av Windows Vista), kan tekst og andre elementer på skjermen vises uklart i enkelte programmer som ikke er utformet for visning med høye–PPT-verdier i denne versjonen av Windows. Du kan unngå dette problemet ved å bruke Windows XP–-basert PPT-skalering for disse programmene.

 1. Åpne Personalisering ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Personalisering.

 2. Klikk Juster skriftstørrelse (PPT) i ruten til venstre. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 3. I dialogboksen PPT-skalering klikker du Egendefinert PPT.

 4. Merk av for Bruk Windows XP-basert PPT-skalering, og klikk deretter OK.